Thái Nguyên: Tín dụng chính sách xã hội đóng góp tích cực vào phát triển kinh kế xã hội và giảm nghèo bền vững

03/11/2020 - 02:54 PM - 130 lượt xem

Thái Nguyên là tỉnh trung du miền núi phía Bắc, dân số trên 1,2 triệu người, trong đó dân số sống ở khu vực nông thôn chiếm 65%, có khoảng 27% là người dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, kinh tế của tỉnh Thái Nguyên luôn tăng trưởng khá, năm 2018 đạt 10,5%, bằng 1,5 lần bình quân chung của cả nước, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của Tỉnh còn 6,39%, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. Có được những kết quả trên, là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân trong Tỉnh, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH), đặc biệt là đối với công tác giảm nghèo của Tỉnh.

 Thái Nguyên: Tín dụng chính sách xã hội đóng góp tích cực vào phát triển kinh kế xã hội và giảm nghèo bền vững
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Tín dụng chính sách xã hội

Thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình, Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên đã bám sát định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Tỉnh để triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng CSXH. Hiện nay, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh. Đến tháng 8 năm 2020, với 16 chương trình tín dụng đang triển khai, dư nợ tín dụng đạt trên 4,3 nghìn tỷ đồng, tạo vốn vay cho trên 140,5 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 

 Thái Nguyên: Tín dụng chính sách xã hội đóng góp tích cực vào phát triển kinh kế xã hội và giảm nghèo bền vững 1
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên triển khai các giải pháp hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn
cho khách hàng bị thiệt hại bởi đại dịch Covid-19

Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng CSXH mà gần 63 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh; gần 2,5 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học; trên 6 nghìn lao động được duy trì và tạo việc làm mới, hơn 500 lao động được đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài... Bên cạnh đó, nhờ nguồn vốn tín dụng CSXH, mà trong 5 năm vừa qua, đã có trên 66,7 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 1,7 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo và 48 nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp được đầu tư xây dựng, góp phần cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng, kiên có hóa nhà ở tại các vùng nông thôn của tỉnh Thái Nguyên.

Thái Nguyên: Tín dụng chính sách xã hội đóng góp tích cực vào phát triển kinh kế xã hội và giảm nghèo bền vững 2
Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Định Hóa giải ngân vốn cho người dân trên địa bàn

Hoạt động tín dụng CSXH đã từng bước cung ứng dịch vụ tài chính ngân hàng cho nhân dân các dân tộc miền núi, vùng cao. Cũng chính từ việc tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, với lãi suất ưu đãi nên tín dụng CSXH đã góp phần hạn chế tình trạng người nghèo và các đối tượng chính sách phải tìm kiếm những khoản vay lãi xuất cao, hạn chế tình trạng cho vay nặng lại ở khu vực nông thôn… Thông qua tín dụng CSXH, các hộ nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, là đòn bảy kinh tế kích thích người nghèo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu để cải thiện cuộc sống.

Thái Nguyên: Tín dụng chính sách xã hội đóng góp tích cực vào phát triển kinh kế xã hội và giảm nghèo bền vững 3
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH huyện gia đình ông Nguyễn Văn Tần ở xóm Rừng Lâm, xã Bản Ngoại, huyện Đại Từ đầu tư chăn nuôi bò thương phẩm, trồng bưởi, nhãn đem lại hiệu quả kinh tế cao

Đây cũng là nguồn lực to lớn để tỉnh Thái Nguyên thực hiện các mục tiêu như: Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát triển giáo dục; dạy nghề, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới... Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.
 

 Thái Nguyên: Tín dụng chính sách xã hội đóng góp tích cực vào phát triển kinh kế xã hội và giảm nghèo bền vững 4
Gia đình bà Hoàng Thị Cảnh ở xóm Vân Hòa, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đã có thu nhập ổn định
từ làm chè, chăn nuôi và trồng cây ăn quả từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH

Hàng năm, các cấp ủy, chính quyền địa phương của tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo sát sao, kịp thời điều tra, rà soát phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác làm căn cứ để Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Nguyên thực hiện các thủ tục giải ngân ngân nguồn vốn được nhanh chóng và đảm bảo đúng đối tượng được thụ hưởng.

Thái Nguyên: Tín dụng chính sách xã hội đóng góp tích cực vào phát triển kinh kế xã hội và giảm nghèo bền vững 5
Niềm vui của người dân thuộc hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã Đông Cao, thị xã Phổ Yên
khi đến Điểm giao dịch NHCSXH thị xã nhận và hoàn trả vốn vay

Mặt khác, các hội, đoàn thể cấp xã và Ban quản lý tổ Tiết kiệm và Vay vốn cơ sở luôn hoạt động tích cực, giám sát hiệu quả hoạt động sử dụng đồng vốn của người vay, thực hiện tốt vai trò là "cánh tay nối dài” của Ngân hàng CSXH. Chính những điều này, đã giúp cho hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng hiệu quả, đóng góp ngày càng lớn vào quá trình đổi mới và phát triển của địa phương./.


P.V


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top