Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021

06/02/2021 - 08:24 AM
Sáng ngày 05/02/2021, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND Thành phố có: Thành viên BCĐ và tổ thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội năm 2021 (thành lập theo Quyết định số 93/QĐ- UBND ngày 08/01/2021 của UBND Thành phố); Tại điểm cầu các quận, huyện, thị xã có: Các Đ/c Lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã (Trưởng ban Ban Chỉ đạo), Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các quận, huyện, thị xã.
 
Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Ông Đậu Ngọc Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê Hà Nội, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 
Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội trình bày Kế hoạch Tổng điều tra

Thay mặt Ban Chỉ đạo TĐT Thành phố, Ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê - Phó Trưởng ban Thường trực đã trình bày Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc Tổng điều tra; Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra; Nội dung phiếu điều tra; thời điểm, thời kỳ điều tra và thời gian thu thập thông tin; phương pháp thu thập thông tin; quy trình xử lý thông tin; kế hoạch tổ chức thực hiện...
 
Tại Hội nghị đã có các ý kiến tham luận về công tác tuyển chọn điều tra viên, công tác tuyên truyền, hạ tầng công nghệ thông tin, công tác tập huấn cho điều tra viên... Các ý kiến góp ý và kiến nghị của các đại biểu dự họp đã được Ban Chỉ đạo Thành phố giải đáp và tiếp thu ngay tại Hội nghị.
 
Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính TP Hà Nội năm 2021, đánh giá đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, đồng chí yêu cầu các đơn vị cần bám sát các nội dung trong Kế hoạch Tổng điều tra và thông báo phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp của các sở, ban ngành, UBND các quận huyện… Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Ban Chỉ đạo Thành phố để chỉ đạo.
 
Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021  1
Toàn cảnh Hội nghị
 
Để đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra, Trưởng ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các Đ/c trong BCĐ, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại thông báo số 02/TB-BCĐTP ngày 29/01/2021. Trong đó nhấn mạnh Sở Nội vụ phối hợp với Cục Thống kê để xây dựng Kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố và triển khai thực hiện tới BCĐ cấp huyện trong tháng 2/2021 theo đúng phương án điều tra do Bộ Nội vụ ban hành.
 
Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top