Thừa Thiên - Huế: Sản xuất nuôi trồng thủy sản quý I/2020 tăng khá

15/05/2020 - 08:41 AM
Tính chung trong quý I/2020, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 467,5 ha, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2019, trong đó diện tích nuôi nước ngọt 199 ha, tăng 2,3%; diện tích nuôi nước lợ 268,5 ha, tăng 7,4%. Trong nuôi nước lợ bao gồm nuôi cá 62 ha, tăng 5,1%; nuôi tôm 151 ha, tăng 10,2%, trong đó tôm thẻ chân trắng 145,5 ha, tăng 10,6%, tôm khác 5,5 ha bằng so cùng kỳ; nuôi các loại thủy sản khác 51 ha, tăng 2%; ươm, nuôi giống thủy sản 4,5 ha, tăng 12,5% so cùng kỳ.

Về sản xuất giống thủy sản, trong quý I/2020 ước đạt 71,8 triệu con, tăng 3% so cùng kỳ năm 2019, trong đó tôm sú giống 48,3 triệu con, tăng 2,8%; cá giống 22,5 triệu con, tăng 3,7%; giống thủy sản khác 1 triệu con, bằng so cùng kỳ.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I/2020 ước đạt 1.411 tấn, tăng 8,5% so cùng kỳ năm 2019, chia ra cá các loại 783 tấn, tăng 5,4%; tôm các loại 571 tấn, tăng 13,7%, trong đó tôm thẻ chân trắng 565 tấn, tăng 13,7%; thủy sản khác 57 tấn, tăng 3,6%.

Sản lượng thủy sản khai thác quý I/2020 ước đạt 7.216 tấn, tăng 2,9% so cùng kỳ năm 2019, trong đó khai thác biển 6.475 tấn, tăng 3,3%; khai thác nội địa 741 tấn, giảm 0,9%.

Tính chung sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác quý I/2020 ước đạt 8.627 tấn, tăng 3,78% so cùng kỳ năm 2019.

 
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thừa Thiên - Huế)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top