Tin tức - sự kiện

Tổng cục Thống kê họp báo tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2021

12/10/2021

Sáng ngày 12/10/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp báo Tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2021. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì Họp báo.

Đảng ủy Tổng cục Thống kê tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

11/10/2021

Chiều ngày 11/10/2021, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Tổng cục Thống kê (TCTK) triệu tập tham dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Ban Tuyên giao Trung ương chủ trì Hội nghị.

Rà soát Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2022

06/10/2021

Chiều ngày 6/10/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức cuộc họp rà soát Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2022 đối với các đơn vị thuộc TCTK và các Cục Thống kê (CTK) địa phương. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Họp trực tuyến Hợp phần 1 – Xây dựng Thể chế giữa Tổng cục Thống kê Việt Nam và cơ quan Thống kê Italia

06/10/2021

Trong khuôn khổ Dự án “Cải thiện hệ thống Thống kê quốc gia Việt Nam’, chiều ngày 06/10/2021 diễn ra cuộc họp trực tuyến Hợp phần 1 – Xây dựng Thể chế giữa hai cơ quan Tổng cục Thống kê Việt Nam và cơ quan Thống kê Italia (ISTAT).

Tổng cục Thống kê ban hành Nội quy tiếp công dân và bố trí Phòng Tiếp công dân tại Trụ sở

06/10/2021

Ngày 25/6/2021 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ban hành Quyết định số 767/QĐ-TCTK về nội quy tiếp công dân tại Trụ sở TCTK và tiến hành bố trí Phòng Tiếp công dân tại Trụ sở ở Hà Nội

Hội thảo tham vấn Báo cáo Điều tra các Mục tiêu Phát triển Bền vững về trẻ em và phụ nữ 2020-2021

05/10/2021

Sáng ngày 5/10/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo tham vấn Báo cáo Điều tra các Mục tiêu Phát triển Bền vững về trẻ em và phụ nữ (SDGCW) 2020-2021. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì Hội thảo.

Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

04/10/2021

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo rà soát sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia sau 5 năm thực hiện Luật Thống kê...

Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

04/10/2021

Tổng cục Thống kê cho biết việc sửa đổi, bổ sung nhằm thống nhất danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia liên quan đến các nhóm chỉ tiêu: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; nông nghiệp; kinh tế số...

Chỉ tiêu chứng khoán, trái phiếu lần đầu vào thống kê quốc gia

04/10/2021

3 chỉ tiêu phản ánh chứng khoán và TTCK, trái phiếu xanh gồm quy mô thị trường trái phiếu, tốc độ tăng quy mô thị trường trái phiếu, tổng giá trị phát hành trái phiếu được đưa vào Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia.

“Vướng nhất là nguồn lực thực hiện”

04/10/2021

Tại hội thảo "Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia" do Tổng cục Thống kê tổ chức ngày 1.10, các đại biểu đã đề xuất bổ sung nhiều chỉ tiêu. Tuy vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho rằng, việc bổ sung chỉ tiêu đều phải được đánh giá, soi xét kỹ, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực rất khó khăn.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top