Tin tức - sự kiện

Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

18/09/2021

Ngày 17/9/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

Họp trực tuyến triển khai thực hiện các nội dung của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

18/09/2021

Sáng ngày 18/9/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp trực tuyến triển khai thục hiện các nội dung của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Họp trực tuyến về Kinh tế số giữa Tổng cục Thống kê với Trường Đại học Kinh tế quốc dân

17/09/2021

Chiều ngày 17/9/2021, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về Kinh tế số (KTS) giữa Tổng cục Thống kê với Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Họp trực tuyến báo cáo đánh giá dữ liệu tờ khai thuế

16/09/2021

Chiều ngày 16/9/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Họp trực tuyến báo cáo đánh giá dữ liệu tờ khai thuế. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Họp trực tuyến về Xây dựng Văn kiện Dự án cho Chương trình Quốc gia 10

16/09/2021

Sáng ngày 16/9/2021, tại Hà Nội, Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổ chức Họp trực tuyến về Xây dựng Văn kiện Dự án cho Chương trình Quốc gia 10.

Tập huấn sử dụng phần mềm hội nghị, hội thảo

13/09/2021

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục, sáng ngày 13/9/2021, tại Hà Nội, Văn phòng Tổng cục Thống kê tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm hội nghị, hội thảo bằng hình thức trực tuyến cho đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục.

Tổng cục Thống kê và UBND tỉnh Quảng Ninh họp trực tuyến về tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh

10/09/2021

Chiều 10/9/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) và UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp trực tuyến về tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Ninh. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Hội thảo thống nhất phiếu điều tra biên soạn hệ số chi phí trung gian và lập bảng cân đối liên ngành năm 2021

10/09/2021

Sáng ngày 10/9/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo thống nhất phiếu điều tra biên soạn hệ số chi phí trung gian và lập bảng cân đối liên ngành năm 2021 (điều tra IO).

Tổng cục Thống kê tham dự hội thảo trực tuyến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

09/09/2021

Chiều ngày 9/9/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tham dự hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Hội thảo trực tuyến Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê

07/09/2021

Chiều ngày 7/9/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo trực tuyến Quy chế Thi đua, khen thưởng ngành Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top