Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam

25/01/2021 - 01:16 PM
Thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án hợp tác giữa Tổng cục Thống kê (TCTK) và UNFTA trong năm 2021, sáng ngày 25/01/2021, tại trụ sở TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã có buổi làm việc với trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara.

Tham dự buổi làm việc về phía TCTK có Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh, lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ liên quan thuộc TCTK.

Về phía UNFPA có trợ lý trưởng đại diện UNFPA, chuyên gia dân số và phát triển, chuyên gia về người cao tuổi, già hóa.

Tại buổi làm việc, TCTK đã Báo cáo về những kết quả hợp tác giữa TCTK và UNFPA trong năm 2020. Theo đó, một số kết quả trong hoạt động của Dự án do UNFPA hỗ trợ trong năm 2020, bao gồm: (1) Phân tích sâu một số chủ đề dân số quan trọng sử dụng số liệu Tổng  điều tra dân số và nhà ở năm 2019; (2) Hỗ trợ nâng cao năng lực trong phân tích dữ liệu TĐT kết nối với dữ liệu của các cuộc điều tra khác, thông qua đào tạo sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu nhỏ (small area estimation); (3) Hỗ trợ đánh giá việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch (CRVS) – do Bộ tư pháp thực hiện; (4) Hỗ trợ xây dựng chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi; (5) Hỗ trợ xây dựng chính sách và nâng cao năng lực về chăm sóc xã hội đối với người cao tuổi; (6) Hỗ trợ lấy ý kiến Bộ luật lao động sửa đổi từ góc nhìn dân số và bình đẳng giới và chia sẻ thông tin, kết quả từ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 tới các đại biểu dân cử.

 
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara 4

Toàn cảnh buổi làm việc
 

Báo cáo cũng đưa ra dự kiến một số hoạt động năm 2021 bao gồm:

Về phía TCTK: Xây dựng Hệ thống dữ liệu không gian về dân số, môi trường và phát triển dựa trên dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các nguồn dữ liệu khác; Phân tích dân số và phát triển sử dụng Small area (bao gồm hội nghị), population dynamics and climate change; Đào tạo nâng cao kỹ năng phân tích thống kê dân số; Hỗ trợ lồng ghép các thông tin về an sinh xã hội cho người cao tuổi lồng ghép trong điều tra biến động dân số, bao gồm thiết kế bảng hỏi, xây dựng phần mềm, thu thập thông tin, xây dựng báo cáo; Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê về dân số trong Luật thống kê sửa đổi; Hỗ trợ Xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạt 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Vụ các Vấn đề xã hội, Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội: Chia sẻ thông tin, kết quả từ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019, và các vấn đề dân số mới nổi, và giới tới các đại biểu dân cử và đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Cục Quốc tịch, hộ tịch và chứng thực, Bộ Tư pháp: Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo CRVS; Cải thiện quy trình đăng ký hộ tịch (sử dụng khung cải tiến CRVS); Hội thảo Đánh giá 3 năm thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về CRVS; Tăng cường và hợp lý hóa các Quy trình và thủ tục CRVS; Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho Công chức CRVS.

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động thương binh và xã hội: Xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Luật Người cao tuổi và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật người cao tuổi; Hoàn thiện khuôn khổ hành lang pháp lý phát triển công tác xã hội: Đề án công tác xã hội và Nghị định quy định về công tác xã hội; Xây dựng Chương trình quốc gia về NCT và Khung M&E; Xây dựng mô hình tích hợp giữa thể chế và dựa vào cộng đồng về chăm sóc người cao tuổi để thí điểm ở 5 tỉnh, bao gồm mua sắm các thiết bị và dụng cụ hỗ trợ cần thiết để chăm sóc người cao tuổi; Cải thiện hệ thống quản lý công tác xã hội bao gồm quản lý ca bệnh và cơ chế chuyển tuyến để hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi cả trong tình huống khẩn cấp thông thường và COVID-19; Đào tạo nhân viên công tác xã hội và nhà cung cấp dịch vụ về cơ chế quản lý ca và chuyển tuyến để đảm bảo hỗ trợ liên tục cho người cao tuổi trong COVID-19; Thực hiện các sự kiện và hoạt động truyền thông nhằm thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc chăm sóc người cao tuổi trong COVID-19 và các tình huống khẩn cấp khác; Xây dựng sổ tay, tài liệu, hướng dẫn, tập huấn cho người cung cấp dịch vụ và người chăm sóc về chăm sóc người cao tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc tổng hợp tại 5 tỉnh.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện Dự án thời gian qua, TCTK đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp nhiệt tình của UNFPA và các cơ quan thực hiện dự án. Theo đó, UNFPA luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn trong quá trình thực hiện dự án; đặc biệt kịp thời cung cấp những hỗ trợ cần thiết trong quá trình thực hiện các hoạt động bao gồm cả hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ về thủ tục tài chính; Chuyên gia và cán bộ chương trình của UNFPA luôn có những góp ý thiết thực, có chất lượng, kịp thời đối với các tài liệu kỹ thuật của TCTK, Dự án.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai còn một số khó khăn khi có sự thay đổi về nhân sự thực hiện, vấn đề về kinh phí và việc đảm bảo đúng tiến độ…

Để triển khai thực hiện tốt Dự án, TCTK đề xuất: Các đồng nghiệp UNFPA tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Dự án; Các cơ quan thực hiện Dự án có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa và tuân thủ các quy định về thời gian và thủ tục thực hiện; Bổ sung thêm kế toán phụ trách mảng hoạt động của Cục Bảo trợ xã hội.

Tại buổi làm việc các đại biểu tham dự đã có nhiều chia sẻ, góp ý kiến cho sự hợp tác giữa TCTK và UNFPA trong năm 2021.

Phát biểu tại buổi làm việc bà Naomi Kitahara đánh giá cao sự phát triển của TCTK thời gian qua với nhiều đổi mới phù hợp cùng xu hướng phát triển chung của thế giới, đặc biệt là vấn đề chuyển đổi số. Với những kết quả mà TCTK đã đạt được đã ngày càng khẳng định tầm quan trọng, vị thế của TCTK đối với thế giới. Trong tương lai với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả và bền chặt, UNFPA nhất trí với các đề xuất mà TCTK đã đưa ra, đồng thời bà khẳng định UNFPA sẽ tiếp tục huy động sự hỗ trợ từ các đơn vị khác và có những chia sẻ về kinh nghiệm trong triển khai thực hiện đối với TCTK và các đơn vị liên quan.

 
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara 1

Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara phát biểu tại buổi làm việc
 
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara 2

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc
 
Đáp từ những tình cảm và sự hỗ trợ, hợp tác của UNFPA đối với TCTK thời gian qua, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, với sự đồng thuận và hợp tác bền chặt thời gian qua, UNFPA và TCTK ngày càng khẳng định tính hiệu quả và ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác này. Thời gian tới, để việc hợp tác ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả tốt hơn, Tổng cục trưởng đề nghị UNFPA, TCTK và các đơn vị liên quan cần có sự rà soát, thống nhất việc xây dựng Quy chế hợp tác, phối hợp trong việc triển khai các Kế hoạch hoạt động thời gian tới. Bởi đây sẽ là yếu tố có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác, để việc kết nối, phối hợp, chia sẻ mang lại lợi ích tốt nhất./.
 
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Naomi Kitahara 5

TCTK và UNFPA chụp ảnh lưu niệm

 
Tin, ảnh: Thu Hòa
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top