Tổng cục Thống kê họp Ban chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

22/09/2020 - 03:32 PM - 124 lượt xem

Chiều ngày 22/9/2020 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 do Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến - Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

 Tổng cục Thống kê họp Ban chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo TCVN ISO 9001:2015 trong TCTK. Riêng thành viên Ban chỉ đạo và thành viên Tổ thường trực của Cục Thống kê TP. Đà Nẵng tham dự họp trực tuyến tại điểm cầu của Cục Thống kê TP. Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, thực hiện Công văn số 110/BKHĐT-VP ngày 19/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lộ trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Tổng cục Thống kê và Quyết định số 451/QĐ-TCTK ngày 03/4/2020 của Tổng cục trưởng TCTK về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, việc thực hiện chuyển đổi, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 không chỉ được triển khai tại cơ quan TCTK mà còn được triển khai đồng bộ tại các đơn vị sự nghiệp thuộc TCTK và Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến việc thực hiện chuyển đổi, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại TCTK là hoàn toàn phù hợp với yêu cầu phát triển chung của Ngành. Sau khi hệ thống quản lý chất lượng đi vào hoạt động sẽ giúp TCTK công khai, minh bạch quy trình thực hiện công tác thống kê; công chức, viên chức và người lao động thực hiện công việc khoa học hơn và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc. Nhờ đó, chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê được nâng lên, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời hơn đến đông đảo đối tượng sử dụng thông tin. Đối với nhiệm vụ cuộc họp này ông Nguyễn Trung Tiến đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo TCVN ISO 9001:2015 tập trung đánh giá các công việc đã làm được trong thời gian qua, nhiệm vụ triển khai thời gian tới cũng như những lưu ý và vấn đề cần thảo luận. Đặc biệt cho ý kiến về danh sách dự kiến phân công theo dõi các đơn vị để triển khai công việc tiếp theo

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch chuyển đổi, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, đến nay, TCTK đã tổ chức thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo TCVN ISO 9001:2015 trong TCTK; Tiến hành khảo sát việc chuyển đổi, xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 tại 68 đơn vị. Theo đó, có 62/68 đơn vị đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và 06 đơn vị chưa áp dụng. Có 02/68 đơn vị đã tiến hành chuyển đổi, xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và 66 đơn vị chưa áp dụng. Ngoài ra, TCTK đã phối hợp với chuyên gia tư vấn trực tiếp khảo sát và làm việc với lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của các đơn vị trong đề xuất danh mục tài liệu Hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan TCTK, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TCTK và Cục Thống kê Hà Nội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đối với cơ quan TCTK sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ gồm; (1) Đào tạo kiến thức (đào tạo kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng; cách thức xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc; đào tạo đánh giá nội bộ và thực hiện đánh giá nội bộ); (2) Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc; hướng dẫn xây dựng mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu quy định; (3) Hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng của xã; (4) Hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đối với các điểm không phù hợp trong quá trình đánh giá nội bộ; (5) Hướng dẫn hoạt động tiến hành xem xét của Lãnh đạo và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng; (6) Hướng dẫn công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đối với Cục Thống kê cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ: (1) Thành lập/Kiện toàn Tổ thường trực triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của mỗi đơn vị; (2) Xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện trên cơ sở Mô hình khung của TCTK; (3) Công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của từng đơn vị.

 Tổng cục Thống kê họp Ban chỉ đạo thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 1

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực đã có những ý kiến đóng góp vào công tác chuyển đổi, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong thời gian tới như: Tổ chức các đợt đánh giá chất lượng nội bộ hàng năm đối với hệ thống theo quy định. Tiếp tục cử công chức tham gia các khóa đào tạo về chuyên gia đánh giá nội bộ và tham gia các lớp tập huấn về Hệ thống quản lý chất lượng ISO. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công vệc, đảm bảo việc vận hành hệ thống ISO 9001:2015 hoạt động đạt hiệu quả tốt.  Đồng thời, các thành viên ban Chỉ đạo và Tổ thường trực cũng đề nghị TCTK bố trí kinh phí hàng năm duy trì hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại các đơn vị.

Phát biểu kết thúc cuộc họp Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao sự phối hợp của các đơn vị liên quan trong thực hiện chuyển đổi, xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 trong ngành Thống kê thời gian. Để công việc tiếp tục được triển khai tốt, trong thời gian tới ông Nguyễn Trung Tiến đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực hướng dẫn các cục Thống kê địa phương thực hiện đồng thời với việc đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN  ISO 9001:2008 trước khi tiến hành chuyển đổi sang hệ thống TCVN ISO 9001:2015./.

 

 Mục tiêu chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 trong ngành Thống kê

Mục tiêu chung:

Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015.

Mục tiêu cụ thể:

Trong quý I năm 2020, xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi, xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015;

 Từ quý II năm 2020, tiến hành chuyển đổi, xây dựng TCVN ISO 9001:2015 cho cơ quan Tổng cục Thống kê; các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Cục Thống kê cấp tỉnh;

 Trước ngày 30/11/2020: hoàn thành chuyển đổi, xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan Tổng cục và các đơn vị trực thuộc;

Trước ngày 30/6/2021: hoàn thành chuyển đổi, xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 của Cục Thống kê cấp tỉnh../.

M.T


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top