Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về Hỗ trợ thu thập thông tin một số chỉ tiêu thống kê

05/11/2020 - 01:10 PM
Thực hiện Quy chế phối hợp số 1290/QCPH-BTTTT-TCTK ngày 29/7/2020 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng cục Thống kê về công tác thống kê, chia sẻ dữ liệu và thông tin thống kê, sáng 05/11/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) về Hỗ trợ thu thập thông tin một số chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Tham dự buổi làm việc, về phía TCTK có Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc TCTK. Về phía Bộ TTTT có: Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc Bộ TTTT.

Tại buổi làm việc TCTK và Bộ TTTT đã trao đổi và thống nhất các nội dung nhằm hỗ trợ thu thập thông tin một số chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông theo đề nghị hỗ trợ thu thập tại Công văn số 3174/BTTTT-KHTC của Bộ TTTT. Theo đó, TCTK cho biết đối với 18 chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ TTTT đề nghị hỗ trợ, TCTK có thể cung cấp 04 chỉ tiêu từ dữ liệu sẵn có trong Khảo sát mức sống dân cư năm 2021 (KSMS 2021) bao gồm: Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định; Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính; Tỷ lệ hộ gia đình có Radio; Tỷ lệ hộ gia đình có ti vi.

Đối với chỉ tiêu: Tỷ lệ chi cho phần mềm máy tính so với GDP đã được bổ sung trong dự thảo Phiếu điều tra doanh nghiệp của Tổng điều tra kinh tế năm 2021, theo đó, đã có câu hỏi về chi phí cho phần mềm. Tuy nhiên, chỉ tiêu này cần phải thống nhất về khái niệm, định nghĩa, phạm vi thu thập, nghiên cứu và đánh giá mức độ tin cậy trước khi công bố. 

TCTK cũng cho biết hiện có 13 chỉ tiêu chưa có trong kế hoạch điều tra của ngành Thống kê, bao gồm: Tỷ lệ người sử dụng Internet; Tỷ lệ người dân có kỹ năng ICT; Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến; Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet; Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động; Tỷ lệ người dân sở hữu điện thoại di động; Tỷ lệ người Việt Nam sử dụng mạng xã hội; Tỷ lệ người Việt Nam chơi trò chơi điện tử; Tỷ lệ người đọc báo, tạp chí; Tỷ lệ người dân đọc sách; Tỷ lệ hộ nghe được đài truyền thanh xã; Tỷ lệ người xem chương trình truyền hình; và tỷ lệ người nghe chương trình phát thanh. Do đó, TCTK và Bộ TTTT cần nghiên cứu, thống nhất để phối hợp thu thập thông tin đối với 13 chỉ tiêu dự kiến lồng ghép vào KSMS 2021. Các nội dung cần trao đổi, thống nhất về: Khái niệm, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê dự kiến thu thập; Kế hoạch thực hiện (công việc, thời gian và sản phẩm tương ứng); Nguồn nhân lực, kinh phí (cơ chế chuyển giao và sử dụng kinh phí). 

 
Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về Hỗ trợ thu thập thông tin một số chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công nghệ  thông tin và truyền thông

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc
 
Phát biểu tại buổi làm việc Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, đối với việc thực hiện Quy chế phối hợp, TCTK hoàn toàn thống nhất, hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ về mặt kỹ thuật điều tra và phối hợp để tiến hành điều tra. 

Đồng tình với các quan điểm trên, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho rằng, hiện tại để thực hiện phối hợp chia sẻ thông tin cần trao đổi, TCTK sẵn sàng có thể đáp ứng được các thông tin thu thập được từ việc khai thác các số liệu hiện có từ nguồn cơ sở dữ liệu của TCTK cũng như của Bộ TTTT. Tuy nhiên, đối với những chỉ tiêu chưa có, TCTK sẽ tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với Bộ TTTT về kỹ thuật chuyên môn, phối hợp tiến hành điều tra.
 
Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về Hỗ trợ thu thập thông tin một số chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công nghệ  thông tin và truyền thông 1

Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc 
 
Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Anh Tuấn cho biết, Bộ TTTT nhất trí quan điểm sẽ phối hợp chặt chẽ với TCTK trong việc xây dựng mẫu phiếu, hướng dẫn thực hiện để đảm bảo kết hợp thu thập thông tin, tính toán các chỉ tiêu thống kê đã được thống nhất. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục kết nối và có sự trao đổi, phối hợp làm rõ nội hàm các chỉ tiêu nhằm sớm hoàn thiện và đi đến thống nhất. Đồng thời Thứ trưởng cũng khẳng định Bộ TTTT sẽ tiếp tục hỗ trợ TCTK về các mảng an ninh mạng, đường truyền và các nội dung tuyên truyền.
 
Kết thúc buổi làm việc, hai đơn vị đã đi đến thống nhất trong việc chia sẻ, phối hợp, triển khai, khai thác và hoàn thành các chỉ tiêu thống kê liên quan tới công nghệ thông tin như đã trao đổi. Theo đó, trong số 13 chỉ tiêu hiện chưa có trong kế hoạch điều tra của ngành Thống kê thì TCTK và Bộ TTTT rà soát khai thác và tổng hợp thêm một số chỉ tiêu có thể kết nối và thực hiện chia sẻ. Đối với những chỉ tiêu còn lại hai đơn vị đề xuất kế hoạch hợp tác: Tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin (dữ liệu điều tra, dữ liệu hành chính) theo Quy chế phối hợp đã được ban hành; Xây dựng các ứng dụng, phần mềm để thu thập thông tin và quản lý, giám sát quá trình thu thập thông tin; Công tác tuyên truyền; Nguồn lực và kinh phí tổ chức thu thập thông tin và xử lý dữ liệu; Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị chuyên ngành./.
 
P.V
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top