Tổng cục Thống kê tham dự cuộc Họp lần thứ 8 về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế (WGIMTS8)

21/07/2022 - 01:44 PM
Trong hai ngày 20-21/7/2022, Nhóm công tác về Thống kê thương mại hàng hóa quốc tế của Tổng cục Thống kê đã tham dự trực tuyến Cuộc họp lần thứ 8 về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế (WGIMTS8) do Ban Thứ ký ASEAN tổ chức dưới sự chủ trì của Nhóm WGIMTS quốc gia Philippines, nước chủ nhà Campuchia và Bộ phận Thống kê ASEAN. Cùng tham dự cuộc họp WGIMTS8 có thành viên nhóm thống kê thương mại hàng hóa quốc tế của các cơ quan thống kê quốc gia ASEAN; đại diện cơ quan hải quan, Bộ Thương mại, Ngân hàng trung hương và Bộ kế hoạch của các quốc gia thành viên ASEAN; các thành viên  Nhóm thống kê thương mại hàng hóa quốc tế thuộc Bộ phận Thống kê ASEAN.
 
Tổng cục Thống kê tham dự cuộc Họp lần thứ 8 về thống kê thương mại hàng hóa quốc tế (WGIMTS8)

Mục tiêu chính của cuộc họp WGIMTS8 là thảo luận về tiến độ trong việc hài hòa dữ liệu thống kê thương mại hàng hóa quốc tế (IMTS) của các quốc gia thành viên ASEAN; nâng cao chất lượng dữ liệu IMTS (tính kịp thời, đầy đủ và bao phủ); hiệu quả của việc chia sẻ và phổ biến dữ liệu IMTS; và để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu thông tin trong việc hỗ trợ hội nhập và phát triển kinh tế như đã dự kiến trong Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đến năm 2025. Ngoài ra, sẽ thảo luận về việc thực hiện Khung ASEAN-Trợ giúp-ASEAN (AHAF) và những cập nhật mới về Nhóm công tác thương mại.

Cụ thể, các đại biểu trao đổi về việc các vấn đề: (1) Cập nhật trạng thái của việc gửi/xử lý/phổ biến dữ liệu IMTS, các vấn đề liên quan đến việc ghi và truyền dữ liệu IMTS trong các quốc gia thành viên ASEAN, Lịch phát hành hành nâng cao (ARC) của việc phổ biến dữ liệu IMTS trên trang web của ASEANstats. (2) Cập nhật Quy tắc thực hành về hệ thống thống kê của Cộng đồng ASEAN ở Mục B (Quy trình thống kê) và Mục C (Đầu ra thống kê) và việc thực hiện 14 chỉ tiêu đề xuất mới bổ sung. (3) Tóm tắt việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2022; (4) Tóm tắt kết quả của dự thảo Báo cáo tổng hợp chất lượng IMTS 2021 dựa trên Bảng câu hỏi chất lượng IMTS. (5) Thảo luận về Kế hoạch công tác hàng năm của IMTS (AWP): Giám sát tiến độ của Kế hoạch công tác năm 2021 và Kế hoạch công tác năm 2022. (6) Cập nhật về các hoạt động của IMTS 2022 – 2023./.
B.N

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top