Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

14/07/2020 - 03:16 PM
Sáng 14/7/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị trực tiếp có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK, lãnh đạo các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc cơ quan Tổng cục và lãnh đạo 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố tham dự tại 63 điểm cầu trực tuyến. Đây là lần đầu tiên, ngành Thống kê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu của 63 Cục Thống kê, tỉnh, thành phố.

Báo cáo sơ kết 6 tháng của Tổng cục Thống kê đã nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngay từ đầu năm với sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Tổng cục và sự chủ động của các đơn vị, Tổng cục đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm, cũng như các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Thống kê đã kịp thời có những giải pháp phù hợp để triển khai thành công kế hoạch công tác trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Tổng cục Thống kê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
 
Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê đã thực hiện hoàn thành toàn bộ, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng một số công việc trọng điểm sau: (1) Tổ chức thành công hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của ngành Thống kê. Hội nghị đã vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo; (2) Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế, kịch bản điều hành giá các quý, 6 tháng và năm 2020 giúp Thủ tướng Chính phủ sử dụng làm căn cứ xây dựng Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/3/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp  cấp bách tháo giỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; (3) Triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; (4) Thực hiện các bước trong quy trình bổ nhiệm Tổng cục trưởng, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 1069/QĐ-BKHĐT ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư về bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; (5) Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả sơ kết công tác cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2020, Tổng cục Thống kê đã hoàn thành 123 nhiệm vụ đúng hạn, chiếm tỷ lệ 93,9%, 04 nhiệm vụ hoàn thành muộn so với kế hoạch, chiếm 3,05%. Đáng chú ý là, hầu hết các nhiệm vụ hoàn thành muộn hoặc chưa hoàn thành so với kế hoạch đều do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đã được Lãnh đạo Tổng cục đồng ý điều chỉnh kế hoạch.

Đối với 127 nhiệm vụ triển khai trong 6 tháng đầu năm 2020 và tiếp tục triển khai trong các tháng còn lại của năm 2020, có 125 nhiệm vụ triển khai hoàn thành theo tiến độ, chiếm 98,4% tổng số công việc đang triển khai. Kết quả này cho thấy, sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

 Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị cần bám sát Kế hoạch công tác năm 2020, các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo chương trình công tác, cũng như các công việc đột xuất phát sinh. Trong phạm vi chức năng được phân công, các đơn vị cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về công tác bảo đảm thông tin thống kê: Tiếp tục bám sát diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước để bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội, hoàn thành có chất lượng báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội định kỳ và các tài liệu liên quan. Tiếp tục cập nhật số liệu phục vụ tổng kết Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, xây dựng Chiến lược 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Hoàn thành xây dựng kho dữ liệu; cơ sở dữ liệu vi mô của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019...

Về điều tra thống kê và xử lý thông tin điều tra thống kê: Tập trung chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện tốt các cuộc điều tra định kỳ hàng tháng, quý, năm. Đặc biệt, thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Tổ chức điều tra thí điểm cuộc điều tra lập bảng IO và chi phí trung gian tại Thanh Hóa và Bình Dương đúng phương án đề ra; Phối hợp với Bộ Nội vụ về tổ chức triển khai điều tra các đơn vị sự nghiệp để tiến hành thu thập thông tin cùng thời điểm điều tra các đơn vị hành chính trong điều tra các cơ sở hành chính năm 2021, cài đặt các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động của ngành Thống kê...

Về thực hiện Chiến lược phát triển thống kê và các Đề án, nhiệm vụ lớn của Ngành: Hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Xây dựng khung đánh giá tác động của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai các hoạt động thuộc Kế hoạch năm 2020 thực hiện Đề án hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng cục Thống kê. Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Chủ tịch ASEAN về thống kê đảm bảo đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN về thống kê.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt các lĩnh vực công tác phân tích và dự thống kê; công tác phối hợp, chia sẻ thông tin với bộ, ngành; công tác phương pháp chế độ thống kê; công tác ứng dụng công nghệ thông tin và nghiên cứu khoa học; các hoạt động hợp tác quốc tế...

Hội nghị đã dành thời gian để Thủ trưởng các đơn vị hành chính và sự nghiệp thuộc Tổng cục trả lời các kiến nghị từ các đơn vị trong ngành. Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một số Cục Thống kê địa phương phát biểu ý kiến về các vấn đề xoay quanh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm.

Kết luận tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng đã chỉ rõ, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thống kê đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ lớn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, điều này gây nhiều khó khăn đối với công tác phân tích và dự báo thống kê. Bà Hương đề nghị toàn thể công chức, viên chức trong toàn ngành tiếp tục nỗ lực vượt khó, đồng thuận, đoàn kết một lòng thực hiện nhiệm vụ chung.

Bà Nguyễn Thị Hương đặc biệt quan tâm công tác đào tạo công tác phân tích chuyên sâu cho lực lượng công chức cơ sở. Về công tác thu thập thông tin, bà đặc biệt nhấn mạnh công tác chuẩn bị bị cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021, với hướng quyết tâm đổi mới phương án điều tra, trong đó nhấn mạnh xây dựng phương án để thu thập số liệu đến cấp Huyện. Điều tra lập bảng I/O cần được lưu tâm, trong đó xem xét chuẩn bị cho điều tra lập bảng I/O năm 2021 để có quyền số tốt cho những năm tiếp sau. Về phối hợp và chia sẻ thông tin với các bộ, ngành, Bà yêu cầu Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường cần tiếp tục chuẩn bị các thủ tục xúc tiến việc ký kết với Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm nâng cao hơn nữa trong công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, đào tạo và nghiên cứu khoa học… Về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, các đơn vị có liên quan cần nhanh chóng hoàn thiện Báo cáo 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030; và xây dựng khung chiến lược cho giai đoạn tiếp sau 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Về thực hiện các đề án lớn của Ngành, cần lưu ý để thực hiện một số đề án như: Đề án 715 (tổng kết 2 năm thử nghiệm và 3 năm chính thức TCTK tính toán và công bố chỉ tiêu GRDP); Đề án Đề án Chủ tịch ASEAN về thống kê, trong đó xem xét xây dựng cả 2 phương án tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến; Đề án NOE, xem xét, phối hợp với các Bộ, ngành, các Cục Thống kê để làm rõ, tránh bỏ sót, trùng lặp thông tin với khu vực kinh tế chưa được quan sát. Ngoài ra, là các ý kiến đề cập đến các lĩnh vực: Phương pháp chế độ, hợp tác quốc tế, tổ chức, quản lý tài chính...

Sau một buổi sáng làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 đã thành công tốt đẹp./.


P.V

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top