Tổng cục Thống kê Việt Nam họp trực tuyến với Cơ quan Thống kê Cộng hòa Serbia

02/07/2020 - 08:43 AM

Trong 3 ngày (từ ngày 1-3/7/2020), tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) Việt Nam đã tổ chức họp trực tuyến với Cơ quan Thống kê Cộng hòa Serbia (SORS) về các nội dung hợp tác trong dự thảo Biên bản ghi nhớ (MoU). Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK Việt Nam và ông Miladin Kovačević - Thủ trưởng SORS đồng chủ trì buổi họp trực tuyến.

 Tổng cục Thống kê Việt Nam họp trực tuyến với Cơ quan Thống kê Cộng hòa Serbia

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng phụ trách TCTK Việt Nam phát biểu
tại buổi họp trực tuyến

Tham gia họp trực tuyến tại hai đầu cầu còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc cơ quan TCTK Việt Nam và đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan của SORS.

Phát biểu tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Hương cảm ơn ông Miladin Kovačević - Thủ trưởng SORS đã quan tâm và bày tỏ thiện trí muốn hợp tác song phương với TCTK Việt Nam. Điều này thể hiện sự tin tưởng và sẵn sàng trợ giúp của SORS dành cho TCTK Việt Nam. Sau khi nghiên cứu biên bản ghi nhớ do SORS dự thảo với 6 lĩnh vực hợp tác gồm: Công tác hỗ trợ ra quyết định (DMS); Hệ thống phần mềm IST (hệ thống xử lý dữ liệu tích hợp); Tích hợp dữ liệu; học máy (machine learning); Phổ biến thông tin; hệ thống quản lý chất lượng, TCTK Việt Nam nhận thấy đây là những lĩnh vực TCTK đang rất quan tâm và mong muốn được tiếp cận để khai thác, hỗ trợ từ phía SORS. Để có thể hiểu nhau hơn cũng như đảm bảo tính khả thi, thiết thưc và đạt hiệu quả trong hợp tác hai bên, bà Nguyễn Thị Hương đề nghị hai bên cùng nhau xem xét, thống nhất cụ thể các nội dung hợp tác để đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Miladin Kovačević cho biết, trong 3 ngày họp, theo chương trình hợp tác đề xuất giữa hai cơ quan, SORS sẽ tập trung giới thiệu cụ thể từng nội dung của 6 lĩnh vực hợp tác tại biên bản ghi nhớ do SORS dự thảo và để thực hiện được hai bên sẽ ký biên bản ghi nhớ và đề xuất những hoạt động cụ thể trong quá trình hợp tác liên quan tới 6 lĩnh vực này.

 Tổng cục Thống kê Việt Nam họp trực tuyến với Cơ quan Thống kê Cộng hòa Serbia 1

Toàn cảnh họp trực tuyến giữaTCTK Việt Nam với Cơ quan Thống kê Cộng hòa Serbia

Đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong tổ chức buổi họp trực tuyến, bà Nguyễn Thị Hương mong muốn sau 3 ngày làm việc hai bên sẽ cụ thể hóa bằng biên bản ghi nhớ với các nội dung cụ thể, hiệu quả, thiết thực để có thể triển khai thực hiện chương trình hợp tác trong thời gian tới./.

M.T

  

6 lĩnh vực hợp tác song phương giữa TCTK Việt Nam và Cơ quan thống kê Cộng hòa Serbia

I. Hệ thống phần mềm IST (Hệ thống xử lý dữ liệu tích hợp -  System of integrated data processing)

1. Hệ thống xử lý dữ liệu tích hợp;

2. Đơn giản hóa công tác sản xuất thống kê;

3. Thông lệ tốt nhất (best practices) về tích hợp dữ liệu; 4. Hợp tác kỹ thuật tiếp tục triển khai và phát triển phần mềm IST.

II. Hỗ trợ ra quyết định (DMS) 

1. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định cung cấp một bộ công cụ phân tích, giám sát và đánh giá tình hình kinh tế-xã hội để tạo thuận lợi cho quá trình ra quyết định. Đây là một hệ thống lập kế hoạch ngành dọc theo cấp độ từ vi mô đến vĩ mô;

2. Hệ thống thống kê chỉ là một phần, nhưng có vai trò rất quan trọng trong cơ chế tương tác liên cơ quan. Phần còn lại là hệ thống lập kế hoạch hiện tại của các Bộ, phòng thương mại, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, chính quyền cấp tỉnh và địa phương;

3. Cơ quan thống kê trung ương là đầu mối để hoàn thành các mục tiêu chung và cụ thể của hệ thống DMS;

 4. Với vai trò quan trọng trong quản lý chính sách công và các sáng kiến tư nhân, hệ thống thống kê đang chủ động tham gia vào công tác phản biện mở, quá trình ra quyết định, quản lý hệ thống dữ liệu thay cho các cách thức thụ động trước đây vốn chỉ chú trọng vào sản xuất và phổ biến số liệu thống kê.

III. Tích hợp dữ liệu - thống kê kinh doanh, trung tâm dữ liệu thống kê địa phương, hỗ trợ ra quyết định cấp địa phương (LL DMS), dữ liệu không gian địa lý và thống kê đăng ký kinh doanh 

1. Tích hợp dữ liệu thống kê và dữ liệu không gian địa lý từ dữ liệu thống kê đăng ký kinh doanh, phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu đăng ký kinh doanh thông qua Khung ứng dụng trên nền dữ liệu đặc tả IST;

 2. Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu ở cấp địa phương;

3. Phát triển quan hệ đối tác chiến lược nhằm tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau để có thể sử dụng, sản xuất thông tin thống kê (ví dụ như Hội doanh nghiệp, Phòng thương mại địa phương).

IV. Học máy (machine learning)1 

1. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trí tuệ nhân tạo và học máy trong giới thống kê, SORS đã phát triển một số kỹ thuật phân loại văn bản (text classification) bằng cách sử dụng một số thuật toán học máy;

 2. Phân loại văn bản rất hữu ích trong điều tra thống kê và được sử dụng trong hầu hết các cuộc điều tra của SORS để phân loại các hoạt động theo NACE (Phân ngành các hoạt động kinh tế của Cộng đồng Châu Âu);

3. SORS xây dựng phần mềm phân loại các hoạt động dựa trên những thông tin được ghi lại trong điều tra CAPI (CATI hoặc PAPI).

V. Phổ biến - dữ liệu mở, dữ liệu đặc tả tham chiếu

1. Hệ thống tạo dữ liệu đặc tả tham chiếu và báo cáo chất lượng (RZSMETA)

2. Cổng thông tin dữ liệu mở

a. Dữ liệu mở là dữ liệu (công khai) có sẵn ở định dạng điện tử và máy có khả năng đọc được, có thể sử dụng trực tiếp để phát triển các ứng dụng khác nhau;

b. Với việc công khai bộ dữ liệu, SORS khuyến khích thực hiện Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, các chính sách quốc gia và quốc tế khác;

 c. SORS cũng khuyến khích tạo ra các giá trị mới và phát triển nền kinh tế sáng tạo.

VI. Hệ thống quản lý chất lượng

1. Chuẩn hóa và chất lượng của hệ thống dữ liệu đặc tả chung;

2. Khái niệm về ba trụ cột dữ liệu đặc tả thống kê chính thức – dữ liệu đặc tả vận hành, cấu trúc và tham chiếu.

Nguồn: Trích nội dung dự thảo hợp tác song phương
giữa TCTK Việt Nam và Cơ quan thống kê Cộng hòa Serbia

 

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top