Tổng cục trưởng TCTK tham dự Hội thảo Định hướng liên kết phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ và làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lào Cai

16/11/2021 - 02:24 PM
Sáng ngày 16/11/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương tham dự Hội thảo định hướng liên kết phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030 và tầm nhìn năm đến 2045 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. Hội thảo được Ban Kinh tế Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Lào Cai phối hợp tổ chức trực tiếp tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai và kết nối trực tuyến với Trung tâm Hội nghị các tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.
 
Tham dự Hội thảo trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế TW, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Lào Cai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Giao thông Vận tải; Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); cùng các đại biểu đến từ các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.
 
Tại Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đã có bài tham luận về Đánh giá phát triển kinh tế - xã hội, môi trường vùng Trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2004-2020, định hướng phát triển Vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bài tham luận cho biết, vùng Trung du miền núi phía Bắc là vùng có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển, được sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, tuy nhiên, nhiều năm qua, đây vẫn là vùng nghèo và khó khăn.
 
Với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 (Nghị quyết 37) và Kết luận số 26-KL/TW ngày 2/8/2012 nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020, diện mạo của vùng Trung du và miền núi phía Bắc đã có những thay đổi rõ rệt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. Trong đó, một số kết quả nổi bật: Quy mô nền kinh tế được mở rộng: Năm 2020, quy mô GRDP của vùng đạt 688,9 nghìn tỷ đồng, gấp 3,8 lần năm 2010 và chiếm 8,5% tổng quy mô GRDP của 6 vùng kinh tế. Trong giai đoạn 2011-2020, tốc độ tăng GRDP của vùng đạt 8,15%, cao hơn mức trung bình của toàn quốc và cao nhất trong số 6 vùng kinh tế cả nước.
 
Môi trường đầu tư và kinh doanh, cải cách hành chính của các tỉnh trong vùng dần được cải thiện, trong đó một số tỉnh đã vươn lên nhóm khá cùng với việc thực hiện những chính sách ưu tiên đầu tư của Chính phủ đã giúp thu hút được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Doanh thu du lịch lữ hành của vùng bình quân giai đoạn 2011-2019 tăng 11,8%, đây là mức tăng tương đối cao so với các vùng khác trên cả nước…

Bài tham luận cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng kinh tế của các địa phương trong vùng không đồng đều và có xu hướng chậm ở những địa phương có điều kiện tự nhiên khó khăn; Khả năng huy động nội lực thấp, sức thu hút các doanh nghiệp trong nước và quốc tế vào địa bàn vùng còn gặp nhiều khó khăn. Xếp hạng năng lực cạnh tranh của các địa phương trong vùng còn ở mức trung bình và thấp so với bình quân chung cả nước; Tốc độ chuyển dịch lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chậm so với bình quân chung cả nước và các vùng khác; Năng suất lao động của vùng còn ở mức thấp so với mức bình quân của cả nước, khoảng cách chênh lệch về năng suất lao động giữa các địa phương trong vùng, giữa vùng Trung du miền núi phía Bắc và các vùng khác ngày càng có xu hướng tăng…

Tham luận cũng đưa ra một số dự báo chỉ tiêu chủ yếu của Vùng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và nhiệm vụ, giải pháp lớn phát triển vùng Trung du miền núi phía Bắc đến năm 2030.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tham gia công tác với Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, đoàn công tác của cơ quan TCTK đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lào Cai. Nội dung buổi làm việc về tổ chức và công tác văn phòng đối với Cục Thống kê tỉnh Lào Cai.
 
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự Hội thảo định hướng liên kết phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và đoàn công tác TCTK làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lào Cai

 
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lào Cai đã báo cáo công tác thống kê tại địa bàn. Theo đó, năm 2021, thực hiện Quyết định 1006 của TCTK, tổ chức bộ máy tổ chức của cơ quan Cục Thống kê tỉnh Lào Cai đang thực hiện 5 phòng. Mỗi phòng có từ 4 đến 6 cán bộ công chức. Hệ thống tổ chức thống kê xã phường, thị trấn hiện tại được bố trí mỗi xã, phường, thị trấn 02 cán bộ văn phòng kiêm làm công tác thống kê tổng hợp.

Ngoài ra, Cục cũng đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Triển khai thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên; Hoàn thành Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Thực hiện công tác phương pháp chế độ; Pháp chế, thanh tra, tuyên truyền; thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam; Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ địa phương; Xây dựng các quy chế phối hợp, chia sẻ thông tin; Hoàn thành công tác thi đua khen thưởng…

Trong công tác tổ chức cán bộ và đào tạo: Thực hiện tinh giản biên chế, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới của các Phòng Cơ quan Cục và Chi cục Thống kê cấp huyện.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Hiện nay, Cục đã đảm bảo đầy đủ phương tiện máy vi tính cho cán bộ công chức làm việc (bố trí đủ mỗi công chức một máy vi tính). Cục đang vận hành 3 hệ thống phần mềm phục vụ quản lý điều hành bao gồm: ioffice; eoffice và Taskgov. Trong đó 2 hệ thống phần mềm eoffice và Taskgov được TCTK trang bị; hệ thống quản lý ioffice do UBND tỉnh Lào Cai trang bị.

Báo cáo đã nêu rõ một số nhiệm vụ trong tâm còn lại trong năm 2021, đồng thời đề xuất một số kiến nghị với lãnh đạo TCTK tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo về nghiệp vụ thống kê, công tác cán bộ, văn phòng...

Trước những nội dung kết quả đạt được theo báo cáo cũng như những kiến nghị, đề xuất của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai tại buổi làm việc, Đoàn công tác của TCTK đánh giá cao và đã giải đáp thoả đáng các kiến nghị, thắc mắc của Cục Thống kê tỉnh Lào Cai để Cục tiếp tục phát huy thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới./.
 
PV
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top