Tọa đàm đối thoại chính sách: "Đối thoại về thể chế kinh tế thị trường Việt Nam"

29/07/2020 - 10:15 AM
Sáng 29/7/2020, tại Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tọa đàm đối thoại chính sách về thể chế kinh tế thị trường Việt NamTham dự tọa đàm có ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học KTQD; các nhà quản lý, hoạch định kinh tế; các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học thuộc một số viện nghiên cứu, trường đại học trong nước; đại diện một số doanh nghiệp và đông đảo cơ quan thông tấn báo chí. Về phía Tổng cục Thống kê có bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục. Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân Bùi Đức Thọ phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tham dự Tọa đàm đối thoại chính sách:

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KTQD Bùi Đức Thọ phát biểu khai mạc

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2045 thì việc đánh giá nền kinh tế thị trường Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng và có ý nghĩa. Tuy nhiên, việc theo dõi và đánh giá thường kỳ mức độ phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam cần dựa trên một bộ chỉ số có tính quốc tế để so sánh với các nước trên thế giới.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tham dự Tọa đàm đối thoại chính sách:

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự tọa đàm
 
Hiện nay có hai bộ chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ phát triển nền kinh tế thị trường của các nền kinh tế trên thế giới: (1) Bộ chỉ số Index of Economic Freedom do Quỹ di sản (The Heritage Foundation) và Tạp chí phố Wall (The Wall Street Journal) của Mỹ xây dựng từ năm 1995; (2) Bộ chỉ số Economic Freedom of the World do Viện Fraser Institute (Canada) xây dựng. Như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, khi nền kinh tế càng phát triển, mối quan hệ giữa tự do kinh tế và tăng trưởng kinh tế ngày càng chặt chẽ hơn. Điều này cũng đang dần thể hiện rõ ở Việt Nam hiện nay do nền kinh tế của Việt Nam sắp vượt qua ngưỡng phát triển trung bình thấp. Do đó đã đến lúc Việt Nam cần quan tâm đến các chỉ số về tự do kinh tế như là thước đo cho sự phát triển nền kinh tế thị trường đầy đủ của nước ta. 
 
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung vào các vấn đề: (1) Phân tích các chiều kích phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam trong mối tương quan với các quốc gia khác dựa trên bộ chỉ số Economic Freedom of the World (EFW) do Fraser Institute của Canada xây dựng; (2) Tìm hiểu và phân tích sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến các chỉ số thành phần cũng như chỉ số tổng hợp EFW; (3) Thảo luận và khuyến nghị chính sách để cải thiện bộ chỉ số EFW, qua đó đẩy nhanh quá trình phát triển nền kinh tế thị trường Việt Nam.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tham dự Tọa đàm đối thoại chính sách:

Toàn cảnh tọa đàm
 
Cụ thể, tại phiên đối thoại toàn thể của buổi tọa đàm, các diễn giả trong nước trình bày một số nội dung: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam và những vấn đề đặt ra nhìn từ bộ chỉ số Economic Freedom of the World (EFW) của Fraser Institute, Canada; Kiến nghị giải pháp cải cách thể chế thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ sang kinh tế thị trường hiện đại, đầy đủ. Đồng thời, các đại biểu được nghe trình bày về "Tự do kinh tế và khả năng vượt bẫy thu nhập trung bình của các nước đang phát triển: Kinh nghiệm trên thế giới" của diễn giả đến từ Canada qua hệ thống trực tuyến.
 
Sau phiên đối thoại toàn thể là phần thảo luận mở giữa các chuyên gia do Phó CHủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Văn Thạo và Chủ tịch Hội đồng trường ĐH KTQD Trần Thọ Đạt chủ trì  và các phiên đối thoại chuyên đề về khu vực kinh tế nhà nước.