Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thăm và làm việc với Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh

18/07/2020 - 11:47 AM - 419 lượt xem
Ngày 18/7/2020, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Thực hiện chương trình công tác theo Quyết định của Tổng cục Thống kê về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2020 đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương, các phòng đã tổ chức bám sát chương trình kế hoạch chỉ đạo các Chi cục thực hiện tốt các cuộc điều tra chọn mẫu, điều tra thường xuyên, chế độ báo cáo để thu thập, tổng hợp, phân tích, dự báo... về tình hình kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, lập báo cáo nhanh hàng tháng, quý, báo cáo chính thức gửi Tổng cục đầy đủ, kịp thời.
 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thăm và làm việc với Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh
 Tổng cục trương TCTK Nguyễn Thị Hương chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ cốt cán của CTK tỉnh Hà Tĩnh 

Nhìn chung, báo cáo nhanh thông tin Thống kê kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định của Tổng cục Thống kê và phục vụ kịp thời cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, một số sở, ban ngành liên quan và các đối tượng dùng tin khác. Công tác thu thập thông tin thống kê từ các Sở, ban ngành trên địa bàn thông qua chế độ báo cáo thống kê tiếp tục được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Để thực hiện các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Cục Thống kê đã thu thập, sử dụng các thông tin trên các lĩnh vực từ các phòng nghiệp vụ Văn phòng Cục, thống kê các Sở, ngành chuyên môn, có sự đối chiếu soát xét và đánh giá một cách cụ thể trước khi công bố thông tin.

Mối quan hệ công tác giữa Cục Thống kê Hà Tĩnh với các sở, ban ngành cấp tỉnh ngày càng chặt chẽ hơn; số liệu thống kê đã có sự thống nhất giữa Cục Thống kê với các sở, ngành cấp tỉnh.

Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ tốt hơn nữa việc hoạch định các chiến lược, chính sách của địa phương một cách sát, đúng, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm soát chặt chẽ thông tin đầu vào, chú trọng đến chất lượng thông tin, số liệu thực hiện chế độ báo cáo và chế độ điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng báo cáo thống kê. Rà soát lại các cuộc điều tra chọn mẫu phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế địa phương, có các kiến nghị đề xuất với các Vụ chuyên ngành bổ sung để công tác chọn mẫu phản ánh chính xác, khách quan, tăng độ tin cậy trong quá trình xử lý tổng hợp số liệu.

Về Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020, sau khi rà soát trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, số lượng hộ điều tra 34802 hộ (trong đó: 33926 hộ toàn bộ; 876 hộ mẫu); 182 xã và 180 trang trại. Đến 17 giờ ngày 16/7/2020 tiến độ điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 cụ thể: Phiếu điều tra toàn bộ đạt 98,46% (trong đó có 4 huyện đã hoàn thành 100% là huyện Can Lộc, Nghi Xuân, Hương Khê, Kỳ Anh); Phiếu điều tra mẫu đạt 97,49%; Phiếu trang trại đạt 61,67%; Phiếu xã đạt 64,84%.

Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cũng đề cập đến công tác tổ chức cán bộ. Hiện, Cục Thống kê đã dự thảo đề án sắp xếp các phòng theo Quyết định số 1006/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê  (mô hình 5 phòng); và đề án sắp xếp Chi cục Thống kê cấp huyện, đang chờ hướng dẫn thực hiện (13 chi cục còn lại 6 chi  cục khu vực).

Công tác tài chính được Cục quan tâm chú trọng. Đầu năm, Cục đã tổ chức hội nghị công chức và người lao động năm 2020. Hội nghị đã thông qua một số điểm nổi bật trong công tác quản lý tài chính như sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ; thống nhất các khoản chi chung toàn ngành và công khai định mức phân bổ kinh phí thường xuyên và các cuộc điều tra năm 2020.

Bên cạnh những thuận lợi, những kết quả đạt được, ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng cũng nêu ra một số khó khăn, hạn chế: Việc tiếp cận các doanh nghiệp nhìn chung vẫn gặp khó khăn, trong điều kiện hiện nay nhiều doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động nhiều nên thường xuyên phải rà soát bổ sung mẫu điều tra gây khó khăn cho công tác tiếp cận điều tra. Việc thu thập thông tin thống kê qua khai thác hồ sơ hành chính còn chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu tính thống nhất giữa các nguồn thông tin trong hồ sơ hành chính… Các Vụ chuyên quản cần thống nhất một số chỉ tiêu báo cáo giữa cấp Tổng cục  và cấp Bộ, ngành, tạo sự phù hợp với hệ thống biểu mẫu của cấp Sở, ngành cấp tỉnh với Cục Thống kê tỉnh; Cần nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp đối với cấp huyện để phục vụ yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp huyện. Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác phổ biến thông tin thống kê, đề nghị TCTK hàng năm nên bố trí khoản kinh phí hợp lý để thực hiện nội dung công việc này (in ấn các ấn phẩm, nhất là niên giám thống kê; tổ chức các hội nghị phổ biến thông tin thống kê; viết tin bài đăng Website...)...

Qua nghe báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh về các kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua và các kiến nghị do một số  Cục Thống kê đề xuất, trong đó có ý kiến của Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng cho rằng quy trình sản xuất thông tin thống kê cần tập trung vào việc thu thập thông tin thống kê. Đây là nguyên liệu đầu vào để có số liệu tốt, đáp ứng yêu cầu đầu ra là nhu cầu sử dụng thông tin chỉ tiêu ở cấp huyện gồm thu nhập bình quân đầu người, giá trị sản phẩm, lao động qua đào tạo, do đó Vụ Phương pháp chế độ cần nghiên cứu, xây dựng hệ thống chỉ tiêu cấp huyện. Bên cạnh đó, sẽ tập trung vào 2 luồng, đó là điều tra thống kê ( nhưng sẽ giảm dần trong tương lai) và khai thác hồ sơ hành chính, mà nguồn chủ yếu là từ các Sở, ngành, địa phương. Tuy nhiên, về lâu dài là khai thác từ dữ liệu big data. Bà cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ có liên quan cần nhanh chóng nghiên cứu, sửa đổi từ mẫu biểu đến báo cáo, phiếu điều tra nhằm thực hiện thu thập thông tin đầu vào ngày càng  hiệu quả hơn./.
P.V

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top