Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thăm và làm việc với Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị

17/07/2020 - 03:20 PM - 282 lượt xem
Tại Quảng Trị, sáng 17/7, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị. Ông Trần Ánh Dương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo nhấn mạnh, đơn vị đã hoàn thành tốt về số lượng và thời gian, đảm bảo chất lượng các báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý, năm; làm tốt công tác phổ biến thông tin thống kê; hoàn thành biên soạn 2 ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” và “ Quảng Trị và các tỉnh miền Trung qua kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019”. Công tác thực hiện điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 theo đúng phương án. Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị cũng đang tích cực chuẩn bị cho Tổng điều tra kinh tế năm 2021, thông qua việc tổ chức, rà soát, cập nhật danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2020; cập nhật biến động về số lượng theo ngành hoạt động của các cơ sở kinh doanh cá thể… Về công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt việc kiện toàn nhân sự mô hình tổ chức theo quy định mới, Cục đang trong quá trình xây dựng Đề án và đã thực hiện một số nội dung (trong khi chờ hướng dẫn của TCTK), như: Triển khai cho công chức lãnh đạo cấp Phòng và Chi cục Thống kê tự nhận xét, đánh giá trong 3 năm từ 2017-2019 và tự nguyện đảm nhận các vị trí sau khi sắp xếp, tổ chức. Đây là một kênh làm cơ sở cho Lãnh đạo Cục đánh giá, sắp xếp nhân sự; hoàn thành thủ tục bổ nhiệm mới 1 Phó cục trưởng ( đang chờ Quyết định của TCT TCTK)… Báo cáo cũng nêu rõ một số khó khăn, hạn chế như: Biểu mẫu báo cáo giao cho Cục Thống kê cần có sự đồng bộ giữa Phòng Thống kê Tổng hợp và các Phòng nghiệp vụ; Biên chế còn thiếu, kế toán các đơn vị trực thuộc đang là thống kê viên kiêm nhiệm, vì vậy công tác quản lý tài chính có những bất cập; Định mức công phiếu điều tra chi cho cán bộ điều tra thống kê cấp xã thấp… 
 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thăm và làm việc với Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị
Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chụp ảnh lưu niệm
cùng cán bộ cốt cán của Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị 
 
Kết luận buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương biểu dương Cục Thống kê Quảng Trị đã triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tinh thần làm việc tốt. Bà cũng nêu rõ hướng phát triển sau này, với nguồn lực hạn chế, kinh phí hạn hẹp, hướng tới sẽ giảm triển khai các điều tra thống kê, huy động các nguồn lực, ứng dụng CNTT đối với cơ sở sản xuất kinh doanh… Đối với các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cấp huyện, cần có đề xuất cụ thể, có các ý kiến của lãnh đạo cấp huyện, xã để có danh mục sớm nhất. Về công tác tổ chức cán bộ, cần tuyên truyền và giải thích cho anh em hiểu được chủ trương của Tổng cục, thực hiện hợp tình, hợp lý. Đối với những vướng mắc về kinh phí và tài sản, Bà Hương giao Vụ Kế hoạch tài chính nghiên cứu, đề xuất./.
 
P.V
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top