Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhìn lại những con số...

30/08/2019 - 10:22 AM
Để chỉ đạo, phối hợp chuẩn bị và thực hiện Tổng điu tra Dân số và Nhà ở năm 2019 (TĐT DSNO 2019), đã có 11.944 BCĐ được thành lập tại 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã và tại 03 Bộ thực hiện Tổng điu tra theo kế hoạch riêng. Trong đó: 01 BCĐTU; 63 BCĐ cấp tỉnh; 712 BCĐ cấp huyện và 11.165 BCĐ cấp xã. Số lượng thành viên BCĐ các cấp là 69.521 người (Trung ương: 15 người, cấp tỉnh: 992 người, cấp huyện: 8.985 người, cấp xã: 59.502 người, Bộ Quốc phòng: 7 người, Bộ Công an: 12 người, Bộ Ngoại giao: 8 người).

TĐT DSNO 2019 trưng tập 126.131 người tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ trên cả nước với vai trò là ĐTV; trong đó, có 125.358 (chiếm 99,39%) người tham gia làm ĐTV. Độ tuổi trung bình của ĐTV là 35,8 tuổi (cao tuổi nhất là 79 tuổi). Tổng số người tham gia Tổng điu tra năm 2019 với vai trò là tổ trưởng và các giám sát viên các cấp là 21.587 người. Trong đó: Tổ trưởng là 11.502 người, giám sát viên cấp tỉnh là 1.823 người; giám sát viên cấp huyện là 8.262 người.

Tổng điu tra năm 2019 đã sử dụng 99,9% CAPI trong thu thập thông tin tại địa bàn. Trong số trên 125 nghìn ĐTV tham gia Tổng điu tra năm 2019 có trên 37 nghìn ĐTV sử dụng thiết bị sử dụng hệ điu hành iOS (trên 30% ĐTV), còn lại là sử dụng các thiết bị có hệ điu hành Android.

TĐT DSNO 2019 lần đầu tiên có một trang web riêng tuyên truyn cho Tổng điu tra. Tính đến ngày 15/5/2019, Trang Web đã đăng tải hơn 130 bài viết, tin tức và ghi nhận 166.200 lượt truy cập, trong đó tổng số lượt truy cập trong tháng Tư (tháng cao điểm tiến hành Tổng điu tra) là 66.383 lượt.

Trước thời điểm ra quân tiến hành Tổng điu tra, đã có trên 120 triệu thuê bao di động đồng loạt nhận được tin nhắn tuyên truyn cho TĐT. Tin nhắn này được các công ty viễn thông hỗ trợ miễn phí.

Trong những ngày đầu tiến hành TĐTDS, đã có trên 600 xe bưu chính được huy động tham gia chiến dịch tuyên truyn, cổ động cho Tổng điu tra.

Đây cũng là cuộc điu tra huy động đông đảo nhất các cơ quan báo chí truyn thông, từ trung ương tới địa phương tham gia đưa tin, tạo chiến dịch tuyên truyn rộng khắp trên cả nước.

 
Nguyễn Minh Châu
Vụ Thống kê Dân số và Lao động - TCTK
(Tổng hợp theo nguồn của BCĐTU TĐT

Dân số và Nhà ở 20119)

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top