Tổng hợp nhanh các bài viết tuyên truyền về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê trên một số báo

15/10/2021 - 09:18 AM
1. Vì sao GDP được hầu hết các quốc gia lựa chọn làm chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế, trên Thời báo tài chính Việt Nam. Link bài viết:

https://thoibaotaichinhvietnam.vn/vi-sao-gdp-duoc-chon-la-chi-tieu-danh-gia-tang-truong-kinh-te-93364.html

2. Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê, trên Báo Đại biểu Nhân dân ngày 08/10. Link bài viết:

https://www.daibieunhandan.vn/de-thuc-hien-tot-hon-luat-thong-ke-af9g7rerfz-64268

3. UNFPA: Thống kê để “không ai bị bỏ lại phía sau”, trên Thời báo Kinh tế ngày 12/10/2021. Link bài viết:

https://vneconomy.vn/unfpa-thong-ke-de-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau.htm

https://en.vneconomy.vn/key-data-needed-for-comprehensive-analysis.htm

4. Thách thức đo lường kinh tế số, trên Thời báo kinh tế ngày 05/10/2021. Link bài viết:

https://vneconomy.vn/thach-thuc-do-luong-kinh-te-so.htm

5. Rà soát sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, trên Thông tấn xã Việt Nam ngày 01/10/2021. Link bài viết:

https://bnews.vn/ra-soat-sua-doi-bo-sung-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia/215082.html

6. Tổng cục Thống kê bổ sung 6 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, trên Thời báo kinh tế ngày 01/10/2021. Link bài viết:

https://vneconomy.vn/tong-cuc-thong-ke-bo-sung-6-chi-tieu-vao-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia.htm

7. Chỉ tiêu chứng khoán, trái phiếu lần đầu vào thống kê quốc gia, trên Vietnamnet ngày 01/10/2021. Link bài viết:

https://m.vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/222-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-779439.html

8. Rà soát sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, trên Báo điện tử Đảng cộng sản ngày 01/10/2021. Link bài viết:

https://dangcongsan.vn/kinh-te/ra-soat-sua-doi-bo-sung-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-592654.html

9. Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, trên Thời báo Tài chính Việt Nam ngày 01/10/2021. Link bài viết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2021-10-01/cap-nhat-cac-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-huong-toi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-112024.aspx

10. Vướng nhất là nguồn lực thực hiện, trên Báo Đại biểu Nhân dân ngày 02/10/2021. Link bài viết:

https://daibieunhandan.vn/vuong-nhat-la-nguon-luc-thuc-hien-ohs4m2fr60-64014

11. Bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, trên Báo Diễn đàn doanh nghiệp ngày 01/10/2021. Link bài viết:

https://diendandoanhnghiep.vn/tong-cuc-thong-ke-bo-sung-36-chi-tieu-vao-danh-muc-chi-tieu-thong-ke-quoc-gia-207582.html

12. Bên lề Quốc hội: Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực:

https://bnews.vn/ben-le-quoc-hoi-luat-thong-ke-huong-toi-cung-cap-thong-tin-kip-thoi-va-xac-thuc/217664.html

13. Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê: Để nhìn nhận sát thực hơn bức tranh KT-XH của đất nước:

https://m.baochinhphu.vn/story.aspx?did=450108

14. Vì sao phải bổ sung quy trình biên soạn GDP, GRDP? 

https://m.baochinhphu.vn/Story.aspx?did=450184

15. Đo lường quy mô kinh tế số Việt Nam:

https://nhandan.vn/tin-tuc-kinh-te/do-luong-quy-mo-kinh-te-so-viet-nam-670258/

16. Để con số thống kê kịp thời và thực tế hơn: 

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/nhung-diem-moi-cua-du-thao-luat-thong-ke-sua-doi-784325.html
 
P.V (Tổng hợp)

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top