Hội nghị tập huấn điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Bắc Ninh

07/10/2020 - 01:33 PM
Ngày 7/10/2020, tại Bắc Ninh, Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 khối hành chính, sự nghiệp. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, Bộ Nội vụ; một số đơn vị hành chính tham gia điều tra thí điểm của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, TP. Bắc Ninh.
 
Triển khai Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra  kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Bắc Ninh

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị
 
Nhằm hoàn thiện Phương án Tổng điều tra kinh tế và Phương án điều tra cơ sở Hành chính năm 2021 và các quy trình thực hiện kèm theo, trong thời gian này, Tổng cục Thống kê đang triển khai tập huấn và điều tra thí điểm tại một số đơn vị thuộc một số Bộ và địa phương.
 
Nội dung Hội nghị tập huấn tại Bắc Ninh tập trung vào một số nội dung chủ yếu: Nội dung phương án điều tra các đơn vị hành chính; nội dung khai phiếu và phần mềm cung cấp thông tin của đơn vị hành chính (do đại diện Bộ Nội vụ trình bày); nội dung phương án điều tra các đơn vị sự nghiệp (bao gồm quy trình rà soát, phối hợp với Bộ Nội vụ), nội dung khai phiếu và phần mềm cung cấp thông tin của đơn vị sự nghiệp (do đại diện của Tổng cục Thống kê trình bày). 
 
Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nêu rõ, Tổng điều tra Kinh tế do Tổng cục Thống kê chủ trì lần này có nhiều điểm mới so với các lần trước, đó là: Thứ nhất, trong các lần Tổng điều tra trước, các đơn vị Hành chính và các đơn vị Sự nghiệp đều do Tổng cục Thống kê chủ trì tiến hành thu thập thông tin. Trong cuộc Tổng điều tra lần này, các đơn vị Hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì tiến hành, các đơn vị Sự nghiệp do Tổng cục Thống kê chủ trì tiến hành (có phương án riêng và cách thức triển khai riêng). Thứ hai, thông tin thu thập các đơn vị Hành chính của Bộ Nội vụ nhằm phục vụ các nội dung thống kê quản lý ngành lĩnh vực của Bộ Nội vụ. Thông tin thu thập của Tổng cục Thống kê nhằm thu thập thông tin toàn bộ về cơ sở (địa điểm sản xuất kinh doanh) đáp ứng yêu cầu Tài khoản quốc gia và thông tin về sản phẩm trên địa bàn. Thứ ba, điều tra bằng Phiếu trực tuyến (Web Form).
 
Triển khai Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra  kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Bắc Ninh 1

 Ông Nguyễn Mạnh Quân - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nội vụ
trình bày nội dung Phương án điều tra các đơn vị Hành chính

 
Do đây là Tổng điều tra khó, phức tạp và có nhiều thay đổi trong việc chủ trì thực hiện điều tra các đơn vị Hành chính và đơn vị Sự nghiệp so với các lần Tổng điều tra trước, vì vậy để đảm bảo tính hiệu quả, khả thi và nâng cao chất lượng số liệu trong quá trình thu thập thông tin, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho rằng công tác phối hợp giữa hai cơ quan phải được đặc biệt coi trọng và đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bà cũng yêu cầu Hội nghị tập trung trao đổi kỹ các nội dung nghiệp vụ, làm rõ đơn vị điều tra, đối tượng điều tra đối với từng lĩnh vực, có sự phối hợp, phân công cụ thể đối với từng nhóm công tác của hai cơ quan; bên cạnh đó, các giảng viên cần hướng dẫn chi tiết các bước trong việc quản lý luồng thông tin, phân quyền, giám sát, kiểm soát các phần mềm áp dụng trong thu thập thông tin.

Triển khai Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thí điểm Tổng điều tra  kinh tế - Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại Bắc Ninh 2

Toàn cảnh Hội nghị
 
Ngoài ra, trong các buổi đi thực tế tại cơ sở, các thành viên trong đoàn công tác cần nghiên cứu kỹ tài liệu, xác định rõ đơn vị điều tra, đối tượng điều tra, hướng dẫn đơn vị điều tra cung cấp thông tin qua Web Form theo đúng nội dung yêu cầu, có những ghi chép, lưu ý, rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương án điều tra chính thức. Theo đó, Đoàn công tác hoàn thành đầy đủ các nội dung yêu cầu của Phương án thí điểm và báo cáo kết quả điều tra thí điểm về Bộ Nội Vụ và Tổng cục Thống kê.
 
Kết thúc điều tra thí điểm, các đơn vị chủ trì và phối hợp của Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức tổng kết và chia sẻ các kết quả sau cuộc điều tra thí điểm để hoàn thiện phương án điều tra chính thức./.
(Theo thông tin cung cấp từ địa phương)
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top