Can Lộc tập huấn nghiệp vụ về điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã thuộc Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

26/09/2022 - 09:54 AM
Sáng ngày 23/9, UBND huyện Can Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người cấp xã thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện chỉ đạo hội nghị.
 
Tham gia lớp tập huấn có 265 đại biểu là lãnh đạo UBND, công chức Văn phòng - Thống kê, chuyên trách NTM, Tổ trưởng và điều tra viên các xã, thị trấn.
 
UBND huyện Can Lộc tập huấn nghiệp vụ điều tra, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người cấp xã thuộc Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
UBND huyện Can Lộc tập huấn nghiệp vụ điều tra, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người cấp xã thuộc Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 1

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng – Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đây là năm đầu tiên thực hiện quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập theo quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 mới được ban hành theo quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/06/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
UBND huyện Can Lộc tập huấn nghiệp vụ điều tra, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người cấp xã thuộc Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 2
Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu tại buổi tập huấn
 
Thu nhập Bình quân đầu người là chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng phản ánh mức thu nhập và cơ cấu thu nhập của các tầng lớp Nhân dân. Chỉ tiêu này để đánh giá mức sống, phân hòa giàu nghèo, tính tỷ lệ nghèo làm cơ sở cho hoạch định chính sách nhằm nâng cao mức sống của Nhân dân, xóa đói, giảm nghèo. Vì vậy đề nghị các địa phương cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích cuộc điều tra để các hộ dân hiểu, biết, tránh hiểu nhầm với cuộc điều tra xác định hộ nghèo, cận nghèo để có số liệu tổng hợp, sát đúng thực tế. Chi cục Thống kê cần hướng dẫn đầy đủ theo các biểu mẫu quy định, các đại biểu tham dự tập huấn cần ghi chép và thảo luận kỹ để nắm vững nghiệp vụ.
 
 
UBND huyện Can Lộc tập huấn nghiệp vụ điều tra, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người cấp xã thuộc Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 3
Đồng chí Trịnh Quang Thức - Phó chi cục trưởng, Chi cục Thống kê huyện Can Lộc
hướng dẫn nghiệp vụ điều tra TNBQ
 
Tại lớp tập huấn, cán bộ Phòng tài chính, Văn phòng NTM huyện; lãnh đạo, công chức Văn phòng - Thống kê, điều tra viên và tổ trưởng điều tra các xã, thị trấn trong toàn huyện đã được Chi cục Thống kê huyện hướng dẫn các bước thực hiện điều tra thu nhập bình quân trên địa bàn; khái niệm nhân khẩu thực tế thường trú; dân số trung bình cấp xã; nghiệp vụ ghi phiếu điều tra hộ, tổng hợp và suy rộng thông tin….
 
Ngoài ra Chi cục thống kê huyện cũng đã chỉ ra những lỗi thường gặp trong quá trình thu thập, tính toán các chỉ tiêu, đồng thời nêu lên mục đích, ý nghĩa của việc khảo sát tiêu chí thu nhập, đây là tiêu chí khó nên người thu thập thông tin phải thực hiện đúng theo quy định, các số liệu thu thập được phải phản ánh cụ thể, khách quan, sát với thu nhập thực tế của hộ được điều tra./.
 
Nguyễn Thị Thu Hằng
Thống kê viên chính, Chi cục Thống kê huyện Can Lộc
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top