Xã Vĩnh Kiên: không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

22/10/2019 - 03:56 PM
Được sự quan tâm của Tỉnh, Huyện, sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, chính quyền xã, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, sau hơn 6 năm (2011-2017) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình đã được UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017.
 
Xã Vĩnh Kiên: không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới
 
Mô hình trồng ổi của người dân thôn Đa Cốc mang lại hiệu quả kinh tế cao

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kiên cho biết: “Xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia XDNTM là nhiệm vụ quan trọng, có tính quyết định đến việc thành công của chương trình XDNTM. Do đó, cả hệ thống chính trị của xã đã vào cuộc, tích cực tổ chức tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về XDNTM đến toàn thể cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc XDNTM là để phục vụ lợi ích của người dân. Từ đó, họ chủ động tự giác tham gia với những việc làm cụ thể như: Hiến đất, tháo dỡ công trình làm đường; xây dựng công trình nhà văn hoá thôn; hiến đất làm đường giao thông đồng thời xã cũng huy động nhiều nguồn lực đđầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho nông thôn như: Điện, đường, trường, trạm, nhà văn hoá, công trình phúc lợi… đồng thời tranh thủ được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho XDNTM”.

Trong hơn 6 năm qua, Đảng bộ xã Vĩnh Kiên lãnh đạo cán bộ, nhân dân 15/15 thôn (nay sát nhập còn 10 thôn) chung sức, đồng lòng thực hiện chương trình XDNTM. Nổi bật trong việc thực hiện XDNTM, địa phương đã huy động tổng số tiền trên 348 tỷ đồng cứng hóa giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và các công trình phúc lợi xã hội. Các công trình như: Trạm y tế xã, trường học, nhà văn hóa thôn, sân vận động thể thao... được đầu tư xây dựng theo hướng chuẩn quốc gia, chuẩn nông thôn mới, diện mạo nông thôn Vĩnh Kiên ngày càng khang trang, hiện đại. Đến nay, 100% số hộ dân trên địa bàn được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ đường trục xã, liên xã, trục thôn, liên thôn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 70%; hệ thống kênh mương thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu nước tưới cho sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu  chí mới giảm từ 22,51% năm 2011 xuống còn 9,4% năm 2017…

Bên cạnh đó, xã Vĩnh Kiên cũng tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân xã Vĩnh Kiên, do đó, trong thời gian tới xã cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt những vấn đề sau:

Tiếp  tục  triển  khai  thực  hiện  Chương  trình  XDNTM  theo  chỉ  đạo  của  Trung  ương,  tỉnh  và  huyện  Yên Bình giai đoạn 2016-2020. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo phương châm “Củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng”; Chỉ đạo các thôn tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng từng tiêu chí, cụ thể: nâng cao tỷ lệ kiên cố hoá về giao thông, thuỷ lợi, nhà ở dân cư, bảo hiểm y tế, vận động nhân dân cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị được phân công giúp đỡ, hỗ trợ địa phương; Tranh thủ công tác xã hội hoá từ trong và ngoài địa bàn để thực hiện đảm bảo đúng chủ trương, mục đích, nội dung cụ thể thuộc chương trình XDNTM.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới tổ  chức sản xuất theo hướng tái cơ  cấu sản xuất nông nghiệp của tỉnh; Phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh hướng tới sản xuất hàng hóa; Quan tâm công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự thụ hưởng từ chương trình XDNTM cho người dân./.

 
Trọng Nghĩa

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top