Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng Tám năm 2019

04/09/2019 - 02:13 PM
Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 8 năm 2019 1
 
     

Đơn vị tính: %

 

CHỈ SỐ GIÁ THÁNG 8 NĂM 2019 SO VỚI

Tám tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018

Kỳ gốc  năm 2014

Tháng 8 năm 2018

Tháng 12 năm 2018

Tháng 7 năm 2019

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG

112,92

102,26

101,87

100,28

102,57

I. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

109,49

101,70

101,12

100,24

103,70

 1- Lương thực

107,00

100,62

99,75

100,31

100,37

 2- Thực phẩm

108,59

101,49

101,12

100,29

104,52

 3- Ăn uống ngoài gia đình

113,06

102,74

101,82

100,07

103,35

II. Đồ uống và thuốc lá

109,16

102,12

101,71

100,03

101,90

III. May mặc, mũ nón, giầy dép

107,48

101,85

100,88

100,09

101,77

IV. Nhà ở và vật liệu xây dựng (*)

112,52

102,80

103,86

100,33

102,74

V. Thiết bị và đồ dùng gia đình

107,66

101,36

100,88

100,05

101,36

VI. Thuốc và dịch vụ y tế

217,19

108,88

102,88

102,81

102,12

   Trong đó: Dịch vụ y tế

269,25

111,35

103,54

103,64

102,41

VII. Giao thông

93,37

99,38

103,93

99,54

99,01

VIII. Bưu chính viễn thông

96,68

99,39

99,55

99,95

99,28

IX. Giáo dục

135,54

106,60

100,81

100,57

106,32

   Trong đó: Dịch vụ giáo dục

140,51

106,98

100,47

100,54

106,99

X. Văn hoá, giải trí và du lịch

106,70

101,66

101,40

99,94

101,92

XI. Hàng hoá và dịch vụ khác

114,30

102,94

102,30

100,14

102,46

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG

121,61

114,93

114,33

104,61

102,66

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ

108,47

99,87

99,62

99,83

101,80

 
(*) Nhóm này bao gồm: tiền thuê nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top