Thống kê tập trung

Về người đảng viên luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc

26/06/2020

Trong 34 năm công tác của mình, anh đã có 19 năm làm công tác công đoàn, 26 năm tham gia công tác Đảng, 22 năm công tác ở thống kê địa phương… những con số ấy là một phần minh chứng kinh nghiệm...

Vụ Kế hoạch tài chính - Xây dựng Chi bộ đảng vững mạnh từ mỗi đảng viên

26/06/2020

Từ khi thành lập vào năm 1998 đến nay, Chi bộ Vụ Kế hoạch tài chính liên tục được phân loại, đánh giá là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, trong đó có nhiều năm là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Đảng bộ Tổng cục Thống kê.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 - Những điểm cần lưu ý khi triển khai thu thập thông tin tại địa bàn

25/06/2020

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia (ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn được thực hiện giữa hai kỳ của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp[1], tiến hành trên phạm vi cả nước, với khoảng trên 1,4 triệu hộ có tham gia sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản[2] ở khu vực nông thôn và thành thị; trên 20 nghìn trang trại và toàn bộ các UBND xã.

Một số nội dung chủ yếu phương án điều tra Nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

25/06/2020

Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia, ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Những điểm mới - Trong điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

25/06/2020

Điều tra Nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ (NNGK) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 31/12/2009 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 1695/QĐ-TCTK, về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 và ban hành kèm theo Phương án điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020.

Đảng bộ Tổng cục Thống kê hướng tới Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

23/06/2020

Với quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Trung ương Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy mọi nguồn lực...

Những giải pháp thống kê góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng cơ sở

22/05/2020

Vũ Quang là huyện miền núi nằm trong vùng Tây Bắc của tỉnh Hà Tĩnh với nhiều tiềm năng, lợi thế, trong đó sản xuất kinh tế nông, lâm nghiệp đóng vai trò chủ lực.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thống kê và chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành

19/05/2020

Công nghệ thông tin được coi là một trong các trụ cột nâng cao chất lượng số liệu thống kê và đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ứng dụng Chính phủ điện tử và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Quy định quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu thông tin thống kê nhà nước nâng cao trách nhiệm sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước

11/05/2020

Trong những năm qua, bên cạnh nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về thống kê, nâng cao chất lượng số liệu thống kê của hệ thống thống kê tập trung thì việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước của các đối tượng dùng tin vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

Cơ cấu tổ chức ngành Thống kê - điểm lại những mốc lịch sử đáng nhớ

04/05/2020

Ngày 06/5/2020, ngành Thống kê Việt Nam tròn 74 năm xây dựng và phát triển với nhiều dấu mốc lịch sử trong cơ cấu tổ chức của Ngành.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top