Thống kê tập trung

Thống kê Hà Nội – Tự hào chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển

26/03/2021

Cách đây 65 năm, ngày 28/3/1956, Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội ra Quyết định số 83/QĐ-HN thành lập Ban Thống kê Hà Nội, tiền thân của Cục Thống kê thành phố Hà Nội ngày nay. Trải dài lịch sử 65 năm xây dựng và phát triển với bao khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố, ngành Thống kê Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo thông tin thống kê kinh tế - xã hội phục vụ lãnh đạo Đảng, các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.

BÁO CÁO ĐOÀN CÔNG TÁC THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA (30/11–4/12/2020)

19/03/2021

Báo cáo này là ý kiến cố vấn kỹ thuật do cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cung cấp cho các cơ quan chức năng Việt Nam ("Bên nhận HTKT ") theo yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Báo cáo này (toàn bộ hoặc một phần) hoặc tóm tắt của báo cáo này có thể được IMF cung cấp cho các Giám đốc Điều hành và cán bộ Quỹ cũng như các cơ quan thuộc Bên nhận HTKT,

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại Bình Định: Hoạch định chiến lược phát triển

05/03/2021

Ngày 01 tháng 3 năm 2021, tỉnh Bình Định cùng với cả nước bắt đầu tiến hành thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đây là cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế phục vụ đánh giá phát triển về số lượng, quy mô, lao động, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mức độ ứng dụng CNTT… làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế của đất nước, địa phương.

Hà Tĩnh sẵn sàng cho cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021

05/03/2021

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của BCĐ TW về việc tiến hành TĐT kinh tế năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 về thành lập Ban chỉ đạo TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng Ban; Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó ban Thường Trực; Giám đốc Sở Nội vụ làm phó Ban, các thành viên là lãnh đạo các Sở, Ngành có liên quan; thành lập Tổ thường trực giúp BCĐ tỉnh gồm 23 đồng chí thuộc các Sở, ngành, do đồng chí Phó Cục trưởng Cục Thống kê làm Tổ trưởng.

Từ 1/3/2021, tiến hành Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 trên phạm vi cả nước

01/03/2021

Theo Quyết định của Thủ tướng về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020), từ ngày 01/3/2021, Tổng cục Thống kê triển khai tổ chức điều tra thu thập thông tin TĐT kinh tế 2021 trên phạm vi cả nước.

Những nội dung đổi mới trong Điều tra Doanh nghiệp năm 2021

28/02/2021

Điều tra doanh nghiệp 2021 tiến hành thu thập thông tin của toàn bộ doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân thuộc các ngành kinh tế (trừ ngành hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đảm bảo xã hội bắt buộc).

Việt Nam - Năm Chủ Tịch ASEAN và vai trò của thống kê với các nước trong khu vực

24/02/2021

Năm 2020 đánh dấu mốc quan trọng đối với Thống kê Việt Nam. Đây là năm Thống kê Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê trong bối cảnh chung Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top