Thống kê tập trung

Một số nội dung chủ yếu của phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

23/02/2021

Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ngày 03/9/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Ngành Thống kê - Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

15/01/2021

Tại Hà Nội, Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2021 của ngành Thống kê, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương yêu cầu toàn Ngành tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Kết quả, sự kiện nổi bật của ngành Thống kê năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

30/12/2020

Cũng như hầu hết các nước trên thế giới, năm 2020, kinh tế - xã hội Việt Nam trải qua một năm đầy sóng gió: Thiên tai dị thường, chuỗi sản xuất toàn cầu đứt gẫy do dịch bệnh Covid-19 hoành hành đã gây tổn thất nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng cục Thống kê đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

18/12/2020

Ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về thông tin thống kê kinh tế – xã hội, ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam, tiền thân của Tổng cục Thống kê ngày nay, nằm trong Bộ Quốc dân Kinh tế.

Đảm bảo thông tin thống kê giai đoạn 1955-1975

01/12/2020

Trong thời kỳ 1955-1975, ngành Thống kê đã tổ chức nhiều cuộc điều tra thống kê, đặc biệt có nhiều cuộc điều tra chuyên đề phục vụ cho yêu cầu công tác quản lý trong thời chiến. Số liệu thu được từ hệ thống báo cáo thống kê định kỳ cùng với kết quả tổng hợp từ các cuộc điều tra thống kê đã cung cấp cho Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành ngày càng nhiều thông tin với chất lượng ngày càng cao về tình hình kinh tế - xã hội.

Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

26/11/2020

Bất kỳ nền kinh tế nào cũng tồn tại song song các hoạt động kinh tế được quan sát và chưa được quan sát. Việc xác định và làm rõ phạm vi giữa hai khu vực này đồng thời xác định rõ các hoạt động trong từng thành tố của khu vực kinh tế chưa được quan sát đóng vai trò rất quan trọng trong công tác hoạch định và đánh giá chính sách của mỗi quốc gia.

Những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác Thống Kê Việt Nam thời kỳ 1955-1975

25/11/2020

Tình hình kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 1955-1975 có thể chia thành các thời kỳ: Giai đoạn khôi phục kinh tế (1955-1957); giai đoạn cải tạo và phát triển kinh tế ở miền Bắc (1958-1960); giai đoạn xây dựng mới và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965); giai đoạn tiếp tục xây dựng, chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và tích cực chi viện cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam (1966-1975).

Đo lường bạo lực, đo đếm những ai?!

23/11/2020

Năm xưa, khi khảo sát hỏi các câu hỏi về nghèo đói, chi tiêu của hộ, chủ hộ nói nửa đùa nửa thật với tôi: “Cô còn trẻ, chuyển nghề đi, cứ đi hỏi khắp thiên hạ thế này không chán à?”.

Trường Cao đẳng Thống kê: Chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển

20/11/2020

Trường Cao đẳng Thống kê tiền thân là Trường Nghiệp vụ Thống kê được thành lập vào ngày 20/02/1960 đóng tại làng Hòa Mục, xã Nhân Chính, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top