Thống kê tập trung

Đảng bộ trường Cao đẳng Thống kê: xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vì mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

20/11/2020

Trong những năm qua, Trường Cao đẳng Thống kê đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc thực hiện sứ mạng, nhiệm vụ được giao, gắn liền với sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện của Đảng ủy nhà trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ và nhân dân tỉnh, thành phố Bắc Ninh.

Công đoàn trường Cao đẳng Thống kê: 60 năm xây dựng và phát triển

20/11/2020

Năm 2020, hòa cùng không khí cả nước kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020);...

Tự hào 60 năm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thống kê

20/11/2020

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thống kê là một tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị của trường, có nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Gắn liền với bề dày truyền thống và thành tích trong 60 năm xây dựng và phát triển của trường, Đoàn Thanh niên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đã có những cống hiến liên tục và cụ thể vào phong trào Thanh niên, sinh viên của Tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

Thực trạng các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

03/11/2020

Ngày 22/01/2019 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam với 158 chỉ tiêu.

Sự cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thống kê nhà nước

26/10/2020

Dù đã có nhiều tiêu chuẩn trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng Việt Nam hiện chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về Tiêu chuẩn Thống kê hoàn chỉnh đối với từng biến dữ liệu cụ thể.

Giới thiệu ứng dụng phần mềm chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

21/10/2020

Thực hiện Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 20/4/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

Thống Kê Việt Nam thời kỳ 1946-1954: Phục vụ kháng chiến kiến quốc

15/10/2020

Ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Thống kê Việt Nam Ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập (9/1945), bộ máy chính quyền các cấp hình thành và đi vào hoạt động với các nhiệm vụ trọng tâm là diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Yêu cầu thống kê khi đó rất lớn, trong kháng chiến, tình hình chuyển biến rất nhanh và phức tạp, đòi hỏi các ngành, các cấp phải giải quyết nhanh và khẩn trương. Trong khi đó, số liệu thống kê vừa thiếu, vừa chậm, lại được ghi chép và truyền đưa hoàn toàn chỉ bằng phương tiện thô sơ, bộ máy thống kê các cấp chưa hình thành. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho thống kê là phải hoàn thành tổ chức bộ máy thống kê.

Ngày Thống kê Thế giới lần thứ 3: Tôn vinh vai trò của thống kê

13/10/2020

Ngày 14/7/2010, Đại Hội đồng Liên hợp quốc ra Nghị quyết số 64/267 quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm Ngày Thống kê Thế giới, nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của hệ thống thống kê.

Cuộc họp lần thứ 4 của Nhóm công tác về Hệ thống tài khoản quốc gia của ASEAN

22/09/2020

Trong 2 ngày 22-23/9/2020, cuộc họp lần thứ 4 của Nhóm công tác về Hệ thống tài khoản quốc gia của ASEAN (WGSNA4) được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Ban Thư ký ASEAN chủ trì.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top