Kết quả Đánh giá lại Quy mô Tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010-2017

03/01/2020 - 09:18 AM
Kết quả Đánh giá lại Quy mô GDP
Kết quả Đánh giá lại Quy mô GDP 1
Kết quả Đánh giá lại Quy mô GDP 2
Kết quả Đánh giá lại Quy mô GDP 3
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Các infographic khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top