Kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 - 20 Chỉ tiêu chủ yếu

20/12/2019 - 03:38 PM
Kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 - 20 Chỉ tiêu chủ yếu
Kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 - 20 Chỉ tiêu chủ yếu 1
Kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 - 20 Chỉ tiêu chủ yếu 2
Kết quả Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 - 20 Chỉ tiêu chủ yếu 3

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Các infographic khác
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

04/09/2019

Tổng sản phẩm trong nước 6 tháng đầu năm 2019 đạt mức tăng trưởng khá 6,76%, kinh tế vĩ mô ổn định, xuất khẩu tạo dấu ấn quan trọng, niềm tin người tiêu dùng đạt mức kỷ lục, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm 2017-2019. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần, thu nhập của người lao động có xu hướng tăng, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Năng lực sản xuất của nền kinh tế mở rộng, tạo đà cho kinh tế nước ta phát triển trong những tháng tiếp theo.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top