Cần thiết đo lường kinh tế số

27/06/2023 - 09:08 AM
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định. Kinh tế số là một trong những chỉ tiêu chủ yếu của phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới. Nhận thức được tầm quan trọng của Kinh tế số và nhu cầu thông tin số liệu thống kê phục vụ cho việc giám sát đánh giá phát triển cũng như tác dộng của Kinh tế số đối với đời sống kinh tế - xã hội. Việc đẩy mạnh đo lường kinh tế số trong sự phát triển chung của kinh tế Việt Nam là rất cần thiết.
Các video khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top