Đo lường kinh tế số ở Việt Nam

06/06/2023 - 08:35 AM
Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định kinh tế số là một trong những chỉ tiêu chủ yếu của phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong những năm tới: Đến năm 2025, kinh tế số phải đạt khoảng 20% tổng sản phẩm trong nước (GDP); đến năm 2030, kinh tế số đạt là khoảng 30%. Việc đo lường kinh tế số được coi là một nhiệm vụ quan trọng trong bố cảnh Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ và kinh tế số ngày càng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây cũng là vấn đề được quy định rõ tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê
Các video khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top