Tình hình kinh tế - xã hội tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024

20/02/2024 - 09:50 AM
Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm tháng 01/2024 (so với cùng kỳ)
Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và giá cả tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024 1

Sản xuất công nghiệp ước tháng 01/2024 (so với cùng kỳ)
Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và giá cả tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024 2

 
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước
do địa phương quản lý tháng 01 m 2024 (so với cùng kỳ)
Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và giá cả tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024 3

 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01/2024
Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và giá cả tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024 4

 
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 01 năm 2024 (so với cùng kỳ)
Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và giá cả tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024 5


Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát tháng 01/2024
Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và giá cả tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024 6


Thu chi ngân sách đến ngày 15/01/2024
Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và giá cả tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024 7


Tình hình ngân hàng tháng 01/2024
Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và giá cả tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024 8


Tình hình tai nạn giao thông, cháy tháng 01/2024
Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ và giá cả tại thành phố Cần Thơ tháng 01/2024 9

Nguồn: Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top