Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tiếp xã giao Đoàn chuyên gia Cơ quan Thống kê Italia

17/04/2023 - 03:49 PM
Chiều ngày 17/4/2023, tại trụ sở ở Hà Nội, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương và Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục tiếp xã giao Đoàn Chuyên gia Cơ quan Thống kê It-a-li-a do bà Roberta Fontana, Giám đốc Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam”, làm Trưởng đoàn.


Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chào mừng
Đoàn Chuyên gia của Cơ quan Thống kê I-ta-li-a

Bà Roberta Fontana (thứ ba từ trái sang), Giám đốc Dự án “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam” ghi nhận kết quả đạt được của Dự án là nhờ sự tham gia, đóng góp nhiệt tình của đồng nghiệp đến từ Tổng cục Thống kê, các chuyên gia, đầu mối hợp phần của Cơ quan Thống kê I-ta-li-a cũng như đơn vị quản lý điều phối Dự án. 


Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và Phó Tổng cục trưởng
Nguyễn Trung Tiến cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục là đầu mối các hợp phần tiếp xã giao Đoàn Chuyên gia Cơ quan Thống kê It
-a-li-Các chuyên gia là đầu mối các hợp phần của Cơ quan Thống kê I-ta-li-a trao đổi, chia sẻ, ghi nhận những kết quả đạt được của từng hợp phần hợp tác


Toàn cảnh buổi tiếp 

 
B.N
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top