Chuyên đề cơ sở

Phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa

28/10/2020

Nhờ thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hoá (Thái Nguyên) đã cùng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Huyện Định Hóa – Thái Nguyên: Hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội

28/10/2020

Những năm qua, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện Định Hóa đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Trung tâm đã tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học...

Thái Nguyên: tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng chống chữa cháy rừng

26/10/2020

Tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 187,36 nghìn ha rừng, do đó, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được đặc biệt chú trọng từ tỉnh đến cơ sở.

Hiệu quả tích cực trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm ở Thái Nguyên

26/10/2020

Những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thành phố Thái Nguyên: Xứng đáng trung tâm kinh tế - động lực tăng trưởng của tỉnh

26/10/2020

Trải qua hơn 58 năm xây dựng trưởng thành (19/10/1962), đặc biệt sau 20 năm kể từ khi được nâng cấp và công nhận trở thành thành phố trung tâm tỉnh lỵ, Thành phố Thái Nguyên đã có những bước chuyển mạnh mẽ. Thành phố tự hào là trung tâm văn hóa nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của quan trọng của tỉnh và khu vực. Cùng với đó, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội luôn duy trì mức cao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đồng Hỷ: Hướng tới mô hình đào tạo theo nhu cầu của xã hội

20/10/2020

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX) huyện Đồng Hỷ đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Võ Nhai: Địa chỉ đào tạo nghề tin cậy

20/10/2020

Những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên được đánh giá là một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả, là địa chỉ đào tạo tin cậy, uy tín của nhân dân địa phương.

Trung tâm GDNN – GDTX huyện Phú Bình: Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương

20/10/2020

Những năm qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN- GDTX) huyện Phú Bình đã bám sát định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương để triển khai các chương trình, hoạt động giáo dục.

Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường

15/10/2020

Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà là một trong những doanh nghiệp uy tín hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ - Thái Nguyên trên lộ trình phát triển và hội nhập

13/10/2020

Những năm qua nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ đã có sự phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng giáo dục đào tạo.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top