AICS Hanoi - Dự án “Việt Nam – Cải thiện Hệ thống Thống kê Quốc gia”

28/07/2023 - 09:29 AM
AICS Hà Nội rất vui mừng được chia sẻ một video ngắn giới thiệu 𝒅𝒖̛̣ 𝒂́𝒏 “𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 – 𝑪𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑯𝒆̣̂ 𝒕𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒌𝒆̂ 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒈𝒊𝒂” và các kết quả đạt được. Nhân cơ hội này, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Viện Thống kê Quốc gia Italy (Istat - Istituto Nazionale di Statistica) và Tổng cục Thống kê Việt Nam vì những hợp tác hiệu quả và Kool Media đơn vị hỗ trợ Văn phòng AICS Hà Nội thực hiện video này.
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top