Hướng dẫn quy trình thu thập, tổng hợp, tính toán thu nhập bình quân đầu người của xã Nông thôn mới

25/06/2023 - 04:34 PM
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top