Đánh giá lại quy mô GDP là việc làm định kỳ, theo thông lệ quốc tế

13/12/2019 - 01:18 PM
Đánh giá lại quy mô GDP là việc làm định kỳ, theo thông lệ quốc tế
Đánh giá lại quy mô GDP là việc làm định kỳ, theo thông lệ quốc tế  1
Đánh giá lại quy mô GDP là việc làm định kỳ, theo thông lệ quốc tế  2
Đánh giá lại quy mô GDP là việc làm định kỳ, theo thông lệ quốc tế  3
Nguồn: Tổng cục Thống kê
Các infographic khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top