Kinh tế

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia - Yêu cầu cấp thiết

09/10/2019

Các công nghệ cốt lõi của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chế tạo đắp lớp, thực tế ảo, công nghệ chuỗi khối, điện toán đám mây,... đã và đang làm thay đổi lợi thế so sánh giữa các nền kinh tế.

Thúc đẩy hộ kinh doanh lên mô hình doanh nghiệp

01/10/2019

Với 5,2 triệu hộ kinh doanh, đóng góp hơn 30% GDP, kinh tế hộ là một lực lượng mạnh trong nền kinh tế. Thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, lực lượng hộ kinh doanh được đánh giá có nhiều tiềm năng, để bổ sung vào khối doanh nghiệp, nhằm đạt mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay, việc chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể còn khá gian nan và nhiều giải pháp đã được đề xuất để tạo động lực cho bước chuyển đổi này.

Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn - Thực trạng và định hướng

01/10/2019

Những năm qua, chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn của nước ta đã phát huy vai trò quan trọng trong việc khơi thông dòng vốn tín dụng.

Tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam quý III và 9 tháng năm 2019

28/09/2019

Kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng.

Việt Nam: Mức độ sẵn sàng tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0

23/09/2019

Để thực hiện thành công CMCN 4.0, nhiều nước trên thế giới cần chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực cần thiết để có thể ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất và quản lý xã hội.

Phát huy vai trò trung tâm hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia của doanh nghiệp để nâng cao năng suất

19/09/2019

Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia là hệ thống liên kết giữa khu vực hàn lâm (chủ thể tạo ra tri thức mà đại diện là các trường đại học, viện nghiên cứu) với khu vực công nghiệp (Các ngành sản xuất - Hoạt động sản xuất).

Tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011 -2017

19/09/2019

Trong tiến trình hội nhập kinh tế thế giới, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để thực hiện đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Để doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

19/09/2019

Hiện, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) Việt Nam chiếm 98% tổng số DN nhưng mới chỉ có 21% DNVVN tham gia vào chuỗi cung ứng cho DN nước ngoài. Đây là điểm yếu của các DNVVN Việt Nam khi tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng

Mô hình hợp tác công tư ở một số quốc gia trên thế giới và thực trạng tại Việt Nam

16/09/2019

Với mục tiêu phát huy thế mạnh của cả khu vực công và khu vực tư cho phát triển, mô hình hợp tác công - tư đã được các nước trên thế giới áp dụng, triển khai và ngày càng trở nên phổ biến trong nhiều thập niên gần đây. Ở Việt Nam, với thực tế nguồn ngân sách đầu tư phát triển các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công… còn hạn hẹp thì việc triển khai áp dụng mô hình hợp tác đầu tư này cũng ngày càng được quan tâm và đẩy mạnh.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top