Ngành - Lĩnh vực

Trà Vinh - Một số kết quả sau 3 năm triển khai thực hiên Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

23/12/2023

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) ở tỉnh Trà Vinh đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo cơ hội phát triển vùng đồng bào DTTS

Sản lượng thủy sản cả nước 11 tháng năm 2023

12/12/2023

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản cả nước ước đạt 8.473,5 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 6.024,8 nghìn tấn, tăng 1,7%; tôm đạt 1.231,6 nghìn tấn, tăng 5,2%; thủy sản khác đạt 1.217,1 nghìn tấn, tăng 1,8%.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top