Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024

05/03/2024 - 09:36 AM

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 1
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 2
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 3
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 4
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 5
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 6
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 7
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 8
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 9
Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội tháng 02/2024 10
 

Nguồn: Cục Thống kê Thành phố Hà Nội
Các infographic khác
Thay đổi thời gian công bố số liệu GDP, GRDP

18/06/2024

Từ ngày 01/8/2024, Tổng cục Thống kê thực hiện thay đổi thời gian công bố số liệu GDP, GRDP theo Nghị đinh số 62/2024/NĐ-CP ngày 07/6/2024 của Chính phủ

Một số nội dung chủ yếu Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024

06/06/2024

Từ ngày 01/7 đến ngày 15/8/2024, Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top