Sửa đổi luật thống kê

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia - Quan điểm sửa đổi, bổ sung

16/09/2021

Trong bối cảnh mới, đặc biệt là sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế số, xã hội số và sự tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư thì danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Luật Thống kê năm 2015 cần được sửa đổi để khắc phục hạn chế, đồng thời cập nhật bổ sung chỉ tiêu nhằm phản ánh đầy đủ thực tiễn đang vận động của đời sống kinh tế - xã hội trong tình hình và nhiệm vụ mới.

Hội thảo Đo lường kinh tế số

01/09/2021

Chiều ngày 1/9/2021, tại Hà Nội Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến Đo lường kinh tế số. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo.

Hội thảo sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê – Lĩnh vực Kinh tế số

14/07/2021

Chiều ngày 14/7/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, lĩnh vực kinh tế số.

Hội thảo sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

24/05/2021

Sáng 24/5/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo sửa đổi, bổ sung Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.

Góp ý các dự thảo về Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam

20/05/2021

Thực hiện Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo các tài liệu: (1) Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030; (2) Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; (3) Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội thảo sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

11/05/2021

Sáng ngày 11/5/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Hội thảo Sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

19/04/2021

Chiều ngày 19/4/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo sửa đổi bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Sự cần thiết phải sửa đổi Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

19/04/2021

Luật Thống kê được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016. Sau khi Luật Thống kê được Quốc hội thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiều hoạt động để triển khai thi hành Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sự cần thiết phải nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thống kê nhà nước

26/10/2020

Dù đã có nhiều tiêu chuẩn trong các lĩnh vực khác nhau, nhưng Việt Nam hiện chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về Tiêu chuẩn Thống kê hoàn chỉnh đối với từng biến dữ liệu cụ thể.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top