Khu vực kinh tế chưa được quan sát

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với việc thực hiện Đề án NOE

04/10/2022

Căn cứ Chương trình hành động thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (đề án NOE), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Kết quả thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát năm 2021

04/10/2022

Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (viết gọn là Đề án NOE), Bộ Kế hoạch và Đầu tư được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì tiến hành đo lường hoạt động của khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm đánh giá thực trạng của khu vực kinh tế này trong nền kinh tế.

Khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình

10/12/2021

Thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn các chỉ tiêu thuộc khu vực phi chính thức.

Vai trò và ý nghĩa của bảng nguồn và sử dụng, bảng cân đối liên ngành cập nhật năm 2020

07/12/2021

Xuất phát từ tình hình thực tế, mỗi một cơ sở kinh tế không chỉ sản xuất một loại sản phẩm, năm 1966 Richard Stone đưa ra ý niệm về bảng nguồn và sử dụng (gọi tắt là bảng SUT). Hệ thống tài khoản quốc gia của Liên hợp quốc xuất bản năm 1968 gọi là ma trận sản xuất và ma trận sử dụng. Sau đó, Hệ thống tài khoản quốc gia 1993 đã được sửa đổi, thay thế chính thức với tên gọi bảng nguồn và bảng sử dụng.

Khu vực thể chế - khái niệm “mới” với Việt Nam?

06/12/2021

Phân loại theo ngành kinh tế và theo khu vực thể chế là hai phân loại phổ biến và quan trọng nhất mà phần lớn các quốc gia trên thế giới sử dụng để phản ánh các hoạt động kinh tế cũng như để phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam, phân loại theo ngành kinh tế đã khẳng định được vị trí khi được sử dụng ngay từ những ngày đầu thành lập ngành Thống kê. Tuy nhiên, hiện phân loại theo khu vực thể chế chưa được thực sự quan tâm, chú trọng.

Hoàn thiện Danh mục hoạt động và Hệ thống chỉ tiêu phục vụ đo lường hoạt động kinh tế chưa được quan sát

02/12/2021

Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, Tổng cục Thống kê được Thủ tướng chính phủ giao nhiệm vụ tiến hành đo lường hoạt động của khu vực kinh tế này.

Tổng quan về khu vực phi chính thức ở Việt Nam

02/12/2021

Một tác phẩm hội họa đẹp, qua con mắt, đôi tay và trí tuệ của người họa sỹ, được tạo nên bởi các chi tiết tinh tế như bố cục, hình khối, nét vẽ, màu sắc… Đối với “Bức tranh kinh tế” cũng tương tự như vậy, để một nền kinh tế tổng hòa, phát triển tốt là sự đóng góp và hỗ trợ lẫn nhau của các khu vực kinh tế với mối liên kết đan xen, thúc đẩy nhau phát triển.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top