Khu vực kinh tế chưa được quan sát

Bộ Công Thương đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái trên thị trường

29/09/2023

Những năm gần đây, thị trường nội địa Việt Nam nổi cộm lên vấn nạn hàng giả, hàng nhái được tiêu thụ công khai, diễn biến phức tạp, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, tài chính, sức khỏe đối với cả người dân, doanh nghiệp và Nhà nước. Trước thực trạng đó, Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách quản lý Nhà nước trong ngành Công Thương

Thực hiện Đề án NOE - Ngân hàng Nhà nước tăng cường hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

28/09/2023

Thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (NOE) ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, một trong những nội dung Ngân hàng Nhà nước tập trung đẩy mạnh triển khai là tăng cường hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Còn đó những thách thức Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

25/09/2023

Với sự nỗ lực tích cực của đơn vị chủ trì là Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, việc thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát đã đạt được nhiều kết quả, song bên cạnh đó cũng còn một số khó khăn, bất cập.

Các Bộ, ngành tích cực thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

23/09/2023

Cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2022 vừa qua, một số Bộ ngành đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) – Kết quả trong thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

22/09/2023

Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Đề án, trong năm 2022, cùng với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp là Tổng cục Thống kê đã tiến hành thực hiện nhiều công việc.

Kết quả đo lường, tính toán khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình năm 2020-2021

20/09/2023

Năm 2022, Tổng cục Thống kê thực hiện biên soạn các chỉ tiêu về khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu hộ gia đình. Sau biên soạn, TCTK có được một số kết quả chủ yếu trong đo lường, tính toán khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình năm 2020-2021.

Kết quả thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát năm 2022 và giai đoạn 2019-2022

17/09/2023

Trong năm vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các bộ, ngành đã triển khai nhiều công việc thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong năm 2022, đóng góp vào kết quả chung thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2022

Kết quả thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát giai đoạn 2019-2021

24/10/2022

Qua 3 năm 2019-2021, triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát (gọi tắt là Đề án NOE), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc triển khai theo kế hoạch và đạt được một số kết quả nhất định,...

Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát – kỳ vọng thu thập nguồn thông tin đầu vào để ước lượng đầy đủ phạm vi của nền kinh tế

04/10/2022

Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát được kỳ vọng nhằm thu thập nguồn thông tin đầu vào phục vụ đo lường hoạt động kinh tế chưa được quan sát để ước lượng đầy đủ phạm vi của nền kinh tế, từ đó phản ánh đúng nhất sự vận động và phát triển của toàn nền kinh tế; đồng thời giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra những chính sách điều hành sát thực nhất

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top