Mục tiêu tổng quát và dự kiến tổng mức vốn và nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTSMN

05/07/2023 - 02:13 PM
Mục tiêu tổng quát và dự kiến tổng mức vốn và nguồn vốn thực hiện CTMTQG phát triển kinh tễ - xã hội vùng đồng bào DTTSMN
Trịnh Diệp
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top