Văn hóa - Xã hội - Môi trường

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi

10/06/2019

Những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng với hệ thống chính sách đặc thù, giáo dục vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã phát triển đáng kể. Quy mô mang lưới trường lớp phát triển rộng khắp từ mầm non đến đại học. Tỉ lệ học sinh đến lớp ngày càng cao, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Tình trạng biển xâm thực đáng báo động ở Việt Nam

10/06/2019

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thuộc Liên hợp quốc, năm 2019 sẽ là năm nắng nóng tiếp diễn, có thể tạo ra kỷ lục nắng nóng mới với nhiệt độ trung bình toàn cầu ước tính tăng lên 1,10C. Hiện tượng trái đất nóng dần lên đã khiến cho khối nước đại dương nở ra, khối băng vĩnh cửu ở Greenland và Nam Cực dưới tác động của sự tăng nhiệt bị tan chảy làm cho mực nước biển dâng lên gây ra các hiện tượng thiên tai cực đoan, đặc biệt phải kể đến hiện tượng biển xâm thực ở các quốc gia có đường biên giáp biển, trong đó có Việt Nam.

Năm 2018 kết quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ghi nhận nhiều điểm sáng

06/06/2019

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới và thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, nhằm phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra tại Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Do đó, các Bộ, ngành cùng tất cả các địa phương trong cả nước đã nỗ lực thực hiện công tác bình đẳng giới với quyết tâm cao và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Tăng cường sự tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ Việt Nam trong hội nhập

04/06/2019

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc tìm kiếm các giải pháp nhằm phát huy thế mạnh của phụ nữ để họ vươn lên khẳng định mình trong vai trò lãnh đạo, quản lý đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Theo đó, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị là một trong bảy mục tiêu cụ thể được nêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Trong đó, mục tiêu đặt ra về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016-2020 là 25%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 đạt trên 35%; và đến năm 2020, 95% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc thiểu số và miền núi

04/06/2019

Phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, hệ thống pháp luật về dân tộc, miền núi không ngừng được hoàn thiện cùng với việc ưu tiên bố trí, huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng DTTS, MN về mọi mặt trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng DTTS, MN và phù hợp với định hướng phát triển chung của cả nước.

Thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0

03/06/2019

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đã và đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường lao động toàn cầu. Sức mạnh của hệ thống kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo cũng như công nghệ tự động hóa đang làm thay đổi cấu trúc thị trường lao động của các quốc gia cũng như thị trường lao động tại Việt Nam. Theo giới chuyên gia nhận định, CMCN 4.0 sẽ đồng thời mang lại cả cơ hội lẫn thách thức cho thị trường lao động Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam cần có các giải pháp xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao và phát triển thị trường lao động bắt kịp với xu thế toàn cầu.

Việc làm cho thanh niên: Những vấn đề đặt ra

03/06/2019

Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên, coi thanh niên là lực lượng xung kích và là nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1,2 - 1,6 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động. Những năm qua, việc làm cho thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ chính sách cải cách hành chính tiếp tục phát huy hiệu quả và tác động tích cực từ những hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top