Sửa đổi luật thống kê

Vai trò của Tổng điều tra dân số đối với mỗi quốc gia

10/10/2021

LTS: UNFPA là cơ quan hàng đầu của Liên Hợp Quốc cung cấp hỗ trợ cho các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên toàn cầu. Để hiểu rõ hơn vai trò của Tổng điều tra Dân số, phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có cuộc phỏng vấn bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam xung quanh vấn đề này.

Xây dựng và ban hành bộ chỉ tiêu thống kê về kinh tế số là thực sự cấp thiết

04/10/2021

Việt Nam chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số với mục tiêu gia nhập nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về Chính phủ điện tử. Để giám sát, đánh giá thực hiện mục tiêu đặt ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê về kinh tế số. Phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có cuộc phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương xoay quanh chủ đề này

Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

04/10/2021

Tổng cục Thống kê cho biết việc sửa đổi, bổ sung nhằm thống nhất danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia liên quan đến các nhóm chỉ tiêu: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; nông nghiệp; kinh tế số...

Chỉ tiêu chứng khoán, trái phiếu lần đầu vào thống kê quốc gia

04/10/2021

3 chỉ tiêu phản ánh chứng khoán và TTCK, trái phiếu xanh gồm quy mô thị trường trái phiếu, tốc độ tăng quy mô thị trường trái phiếu, tổng giá trị phát hành trái phiếu được đưa vào Danh mục Chỉ tiêu thống kê quốc gia.

“Vướng nhất là nguồn lực thực hiện”

04/10/2021

Tại hội thảo "Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia" do Tổng cục Thống kê tổ chức ngày 1.10, các đại biểu đã đề xuất bổ sung nhiều chỉ tiêu. Tuy vậy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho rằng, việc bổ sung chỉ tiêu đều phải được đánh giá, soi xét kỹ, đặc biệt trong bối cảnh nguồn lực rất khó khăn.

Tổng cục Thống kê bổ sung 36 chỉ tiêu vào danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia

04/10/2021

Tổng cục Thống kê cho biết việc sửa đổi, bổ sung nhằm thống nhất danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia liên quan đến các nhóm chỉ tiêu: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; nông nghiệp; kinh tế số...

Cập nhật các chỉ tiêu thống kê quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

04/10/2021

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia tại Luật Thống kê cần được bổ sung, sửa đổi để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, với mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời, cung cấp thông tin chính xác, khách quan cho công tác điều hành và hoạch định chính sách.

Sửa đổi, bổ sung Danh mục - Chỉ tiêu Thống kê quốc gia: Để thực hiện tốt hơn Luật Thống kê

30/09/2021

Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia là nội dung quan trọng của Luật Thống kê. Sau 5 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng còn những hạn chế và đứng trước những yêu cầu mới.

Việt Nam sẽ lần đầu có Bộ chỉ tiêu thống kê kinh tế số

27/09/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê Kinh tế số. Đây là lần đầu tiên giá trị tăng thêm của kinh tế số được tính chính xác so với tổng sản phẩm trong nước.

Họp trực tuyến triển khai thực hiện các nội dung của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê

18/09/2021

Sáng ngày 18/9/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp trực tuyến triển khai thục hiện các nội dung của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top