Thống kê tập trung

Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Đề án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020

11/06/2019

Trong những năm qua, Thống kê Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập với thống kê cộng đồng ASEAN, thể hiện qua việc tham gia tích cực vào quá trình hình thành Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN, chương trình hài hòa hóa số liệu giữa các quốc gia ASEAN trong các lĩnh vực thống kê, thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp số liệu cho Ban Thư ký ASEAN… Để thống kê ngày càng hội nhập sâu rộng vào cộng đồng thống kê ASEAN, ngày 23/7/2015 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020 (viết gọn là Đề án thống kê ASEAN) tại Quyết định số 1161/QĐ-TTg. Mục tiêu chung của Đề án thống kê ASEAN là đến năm 2020, Thống kê Việt Nam hội nhập toàn diện, đủ năng lực để đáp ứng cơ bản yêu cầu và có sự hài hòa, tương thích với Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN, đưa Thống kê Việt Nam thuộc nhóm các nước có nền thống kê phát triển trong khu vực ASEAN.

Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước“là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách trung hạn và dài hạn phù hợp với năng lực của quốc gia”

03/06/2019

LTS. Tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của ngành Thống kê, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao nhiệm vụ cho ngành Thống kê chủ trì tính toán đánh giá lại quy mô GDP. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, thời gian qua, Tổng cục Thống kê đã tập trung lực lượng thực hiện rà soát, đánh giá lại quy mô GDP. Phóng viên Tạp chí Con số và Sự kiện đã có buổi trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về vấn đề này.

Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước

18/05/2019

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là chỉ tiêu kinh tế vĩ mô quan trọng trong hệ thống tài khoản quốc gia. Chỉ tiêu này không chỉ phản ánh quy mô, tiềm lực của nền kinh tế mà còn là cơ sở để tính toán nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng như: Cơ cấu kinh tế, năng suất lao động xã hội, tỷ lệ bội chi ngân sách, nợ công của Chính phủ và các chỉ tiêu có liên quan khác.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư về Bộ chỉ tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

18/05/2019

Phát triển bền vững là sự kết hợp và cân bằng ba vấn đề lớn: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Ba vấn đề này được giải quyết trong một khung các cam kết có liên quan tới hành động được thành lập theo 5 yếu tố: Con người, Hành tinh, Thịnh vượng, Hoà bình và Đối tác, với nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top