Thống kê tập trung

Phương hướng nhiệm vụ công tác thống kê năm 2019

17/05/2019

Năm 2019, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên thế giới được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, trong nước vẫn tiềm ẩn không ít những thách thức và khó khăn ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Cũng trong năm 2019, cả nước tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi tiêu công. Việc cung cấp thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặt ra yêu cầu cần phải được đặc biệt chú trọng, kịp thời và thường xuyên. Toàn Ngành quyết tâm phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Một số hoạt động thống kê nổi bật trong năm 2018

17/05/2019

Trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều khó khăn và thuận lợi đan xen, năm 2018 ngành Thống kê đã triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, vừa phải đảm bảo thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Chính phủ; mặt khác triển khai các công việc có tính chất quan trọng, lâu dài của Ngành. Kết thúc năm 2018 ngành Thống kê đã đạt được những kết quả quan trọng. Dưới đây, Tạp chí Con số và Sự kiện tổng hợp một số hình ảnh, hoạt động nổi bật của ngành Thống kê trong năm 2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

16/05/2019

Việt Nam với tư cách là quốc gia thành viên ASEAN đã, đang chủ động, tích cực và có trách nhiệm cùng các nước xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tăng cường quan hệ với các đối tác, duy trì và củng cố vai trò quan trọng của ASEAN

Bộ Tiêu chí chất lượng thống kê - Công cụ đánh giá, xếp hạng chất lượng thống kê của các cơ quan thống kê Nhà nước

15/05/2019

Ngày 05/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg về Bộ tiêu chí Chất lượng Thống kê đến năm 2030, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/3/2019. Bộ tiêu chí là cơ sở để đánh giá chất lượng thống kê, thực hiện trách nhiệm giải trình với các bên liên quan về thực trạng chất lượng và hiệu quả hoạt động thống kê nhà nước, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thống kê, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê nhà nước.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top