Kết quả, sự kiện nổi bật của ngành Thống kê năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

30/12/2020 - 03:57 PM
Cũng như hầu hết các nước trên thế giới, năm 2020, kinh tế - xã hội Việt Nam trải qua một năm đầy sóng gió: Thiên tai dị thường, chuỗi sản xuất toàn cầu đứt gẫy do dịch bệnh Covid-19 hoành hành đã gây tổn thất nặng nề đến phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2020, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước chỉ đạt 2,91% là tốc độ tăng thấp so với những năm trước đây, song trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực và trên thế giới tăng trưởng âm, thì kết quả này đã khẳng định tính hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của Chính phủ; sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, từng doanh nghiệp và người dân. Trong thành công chung đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Thống kê.
 
Kết thúc năm 2020, toàn Ngành cùng điểm lại những kết quả, sự kiện nổi bật trong năm qua và đề ra mục tiêu trong năm 2021.
 
CÁC KẾT QUẢ, SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2020
 
1. Cung cấp hệ thống số liệu thống nhất phục vụ đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của cả nước
 
Kết quả, sự kiện nổi bật của ngành Thống kê năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 2021.
 
Trong năm 2020, Ngành Thống kê đã thực hiện xây dựng bộ số liệu chung thống nhất về thông tin thống kê kinh tế - xã hội đảm bảo nội dung trung thực, đầy đủ, cập nhật kịp thời và toàn diện bức tranh kinh tế - xã hội cả nước và địa phương. Theo đó, Tổng cục Thống kê chủ trì biên soạn 108/141 biểu số liệu. Đây là lần đầu tiên ngành Thống kê xây dựng được bộ số liệu sử dụng thống nhất cho các văn kiện, là cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược 10 năm 2011-2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phục vụ Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, trong năm 2020, các Cục Thống kê địa phương thực hiện tốt công tác biên soạn số liệu thống kê kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp ở địa phương.
 
2. Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành Thống kê
 
Thống Kê Việt Nam - Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 1

Năm 2020, lần thứ hai trong 3 năm liên tiếp, Ngành Thống kê vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự chỉ đạo tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác ngành Thống kê. Cũng trong năm này, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Thống kê Thế giới 20/10/2010 – 20/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê. Trong thư có đoạn viết: “Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành Thống kê đối với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Ngành Thống kê đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”. Trong năm 2020, Tổng cục Thống kê đã hoàn thành xuất sắc chỉ đạo của Thủ tướng.
 
3. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Thống kê lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại hội Đảng các đơn vị trong toàn ngành
 
Thống Kê Việt Nam - Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 2
 
Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng cục Thống kê luôn quán triệt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là trọng tâm và mang tính chất quyết định trong mọi hoạt động của Đảng bộ. Đảng ủy đã tích cực tham gia với Lãnh đạo Tổng cục trong việc chỉ đạo và lãnh đạo toàn Đảng bộ và cơ quan nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của cả nước, của từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Trên cơ sở đó tổ chức thu thập số liệu và cung cấp thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước… Đại hội đã thực hiện bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thống kê gồm 14 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng được tín nhiệm bầu trực tiếp làm Bí thư Đảng ủy Tổng cục Thống kê khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
4. Thực hiện báo cáo kịp thời và liên tục cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế trong điều kiện đất nước chịu tác động của đại dịch Covid - 19
 
Thống Kê Việt Nam - Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 3

Năm 2020, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid – 19. Để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và các địa phương, Ngành Thống kê đã chủ động triển khai hiệu quả 2 cuộc điều tra nhanh đánh giá tác động của dịch Covid - 19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ngành Thống kê đã kịp thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp trong điều kiện tác động của đại dịch Covid -19, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có căn cứ chỉ đạo, điều hành quyết liệt nền kinh tế đạt mục tiêu kép là “phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước thuộc tốp ấn tượng trong khu vực và quốc tế với mức tăng 2,91% trong năm 2020.
 
5. Kiện toàn, đổi mới cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả
 
Thống Kê Việt Nam - Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 4

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê. Theo đó, Tổng cục Thống kê đã thực hiện kiện toàn, đổi mới cơ cấu tổ chức của toàn ngành Thống kê, theo hướng đáp ứng chuyên môn hóa hoạt động sản xuất thông tin thống kê và giảm đầu mối cấp phòng cơ quan Cục và Chi cục; thành lập Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. Tính đến ngày 31/12/2020, Tổng cục Thống kê có 15 đơn vị hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 63 Cục Thống kê với 315 phòng (giảm 110 phòng); 595 Chi cục Thống kê cấp huyện (giảm 111 Chi cục). 
 
6. Đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN về thống kê năm 2020
 
Thống Kê Việt Nam - Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 5
Từ tháng 10/2019, Thống kê Việt Nam bắt đầu đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN về thống kê năm 2020, với chủ đề “Cùng nhau gắn kết nâng cao năng lực Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN để đáp ứng tốt hơn nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng”. Trong bối cảnh đại dịch Covid -19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, Tổng cục Thống kê phối hợp với Thống kê ASEAN điều phối công tác thống kê ASEAN theo hướng tăng cường tương tác qua môi trường mạng, tổ chức các phiên họp theo hình thức trực tuyến và đã đạt được sự đồng thuận, hiệu quả cao. Đặc biệt, Việt Nam đã chủ trì thành công Hội nghị Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN lần thứ 10, kết hợp với Diễn đàn cấp cao về Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN và Hệ thống thống kê Việt Nam.
 
Đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Việt Nam trong tiến trình thúc đẩy hội nhập và phát triển của Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN, góp phần nâng cao vị thế của Thống kê Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
 
7. Chính thức thực hiện họp báo công bố số liệu định kỳ 6 tháng và cả năm tại các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Kết quả, sự kiện nổi bật của ngành Thống kê năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm 2021. 1
 
Nhằm tăng cường việc sử dụng thống nhất số liệu do ngành Thống kê công bố, ngày 16/5/2019, Tổng cục Thống kê đã ban hành công văn về Tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội của các Cục Thống kê và chính thức thực hiện từ năm 2020. Theo đó, trong giai đoạn thử nghiệm năm 2019 có 7 Cục Thống kê tổ chức thành công họp báo 6 tháng đầu năm 2019 và 20 Cục Thống kê tổ chức thành công họp báo cả năm 2019. Đến năm 2020, 63/63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố đồng loạt thực hiện họp báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng và cả năm 2020. Theo đó, chất lượng báo cáo, tính chuyên nghiệp ngày càng được nâng lên, đánh dấu bước tiến trong công tác phổ biến thông tin thống kê trong toàn Ngành.
 
8. Thực hiện thành công Đề án 715 về đổi mới quy trình biên soạn tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thống Kê Việt Nam - Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 7

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, tại Hà Nội, ngành Thống kê đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Đề án 715). Sau 5 năm thực hiện, Đề án 715 đã đạt được một số kết quả quan trọng, cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội, như đã phản ảnh chính xác hơn tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương tạo khả năng đối chiếu, so sánh, nâng cao chất lượng số liệu của cả hai chỉ tiêu GDP và GRDP. Rõ ràng, kết quả đổi mới, hoàn thiện nghiệp vụ biên soạn và nâng cao chất lượng số liệu đồng thời cả GRDP và GDP là thành công kép của quá trình triển khai thực hiện Đề án 715 trong 5 năm vừa qua.
 
9. Chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý của ngành Thống kê
 
Thống Kê Việt Nam - Nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 8

Năm 2020, với mục tiêu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành đồng thời ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, ngành Thống kê đã xây dựng hệ thống họp trực tuyến đến 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hoàn thành triển khai hệ thống xử lý văn bản điện tử theo Quyết định của Thủ tướng và áp dụng chữ ký số trong toàn Ngành, đặc biệt toàn bộ công chức từ Trung ương đến Chi cục thống kê huyện đã được cấp chữ ký số. Theo thống kê, đến tháng 12/2020, có gần 3,3 nghìn chữ kỹ số được cấp; gần 250,5 nghìn văn bản đi và đến được xử lý trên E-office. Trong 6 tháng cuối năm 2020 có 86 cuộc họp, hội thảo trực tuyến với gần 10 nghìn lượt tham dự, tổng số tiền tiết kiệm được từ họp trực tuyến khoảng 4,1 tỷ đồng. Đặc biệt, toàn ngành bắt đầu sử dụng phần mềm điều hành, tác nghiệp Taskgov, là cơ quan hành chính ngành dọc đầu tiên ứng dụng công nghệ số trong đo lường và đánh giá hiệu quả công việc.
 
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021
 
Năm 2020 đã khép lại, năm 2021 đang tới, đất nước ta bước vào giai đoạn lịch sử mới với những mục tiêu mới, Ngành Thống kê cũng bước tiếp với những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
1. Cập nhật diễn biến tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước.
 
2. Triển khai thực hiện chuyển đổi năm gốc 2020.
 
3. Tăng cường kết nối và sử dụng dữ liệu hành chính trong công tác thống kê.
 
4. Tăng cường phổ biến thông tin thống kê, kiến thức thống kê để thông tin thống kê trở thành công cụ hữu ích cho người dùng tin.
 
5. Thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021.
 
6. Xây dựng thành công và triển khai có hiệu quả Chiến lược Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
7. Sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê và các văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động thống kê.
 
8. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.
 
9. Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực thống kê và xây dựng hệ thống thông tin thống kê Quốc gia.
 
Năm 2021, là năm đầu tiên của giai đoạn 2021-2025, toàn ngành quyết tâm cùng nhau đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng ngành Thống kê ngày một vững mạnh, hướng tới lập thành tích kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành (6/5/1946 - 6/5/2021), với chủ đề của năm:
 

CHỦ ĐỘNG KẾT NỐI VÀ THÍCH ỨNG, 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top