Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Dự án Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch

08/07/2023

Ngày 28/4/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL Thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Kon Tum - Tín hiệu tích cực từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội đồng bào DTTS và miền núi

06/07/2023

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên giới ở phía Bắc Tây Nguyên. Năm 2021, dân số toàn tỉnh là 568.780 người; trong đó người dân tộc thiểu số có hơn 312 nghìn người, chiếm 54,9% với 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 07 dân tộc tại chỗ.

Bắc Kạn: Ban hành kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

04/07/2023

Ngày 05/12/2022, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 785/KH-UBND về Thực hiện tiểu dự án 4 (Dự án 5): Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cộng đồng và cán bộ các cấp triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

Thách thức Giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam

03/07/2023

Với việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia vào năm 2015, Việt Nam là quốc gia tiên phong của khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều làm công cụ xác định mục tiêu, theo dõi tình hình nghèo đói và xây dựng chính sách.

Gia Lai phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023

02/07/2023

Sau 11 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn của tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi thay, cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện, đời sống người dân ổn định, xây dựng thói quen sinh hoạt văn minh.

Đức Phổ - Một số kết quả bước đầu sau 3 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

02/07/2023

Theo báo cáo của UBND thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn được triển khai đồng bộ, mang lại những kết quả tích cực.

Huyện Hàm Thuận Nam - Quyết tâm trên chặng đường xây dựng nông thôn mới

30/06/2023

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đặt mục tiêu trong quá trình xây dựng nông thôn mới sẽ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn đồng thời xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp.

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

30/06/2023

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa những quan điểm, nội dung và nhiệm vụ chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ

Quảng Nam ban hành hàng loạt bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

29/06/2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành hàng loạt các văn bản để triển khai chương trình trên địa bàn một cách hiệu quả.

Thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

28/06/2023

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đã đề ra nội dung về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện chương trình, vai trò và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số dần được nâng lên, các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dần được quan tâm, giải quyết.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top