Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 10/NQ-CP về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045 - Mục tiêu cụ thể và tầm nhìn chiến lược

28/06/2023

Với mục tiêu khai thác mọi tiềm năng đất nước để phục vụ Nhân dân, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống con người, giải phóng đồng bào các dân tộc thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu, công tác dân tộc luôn có vị trí quan trọng trong các chính sách của đất nước qua các giai đoạn phát triển. Đặc biệt, Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 ban hành Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 10/NQ-CP) được coi là đòn bẩy để công tác bứt tốc triển khai.

Sự cần thiết phải xây dựng Tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, tỷ lệ hộ nghèo cao

26/06/2023

Đến nay chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền về Tiêu chí xác định thôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao, làm cơ sở để phê duyệt đối tượng đầu tư tại các địa phương. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nêu trên, Ủy ban Dân tộc được Chính phủ giao khẩn trương xây dựng Đề án về tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao, trình Chính phủ.

Chính sách tín dụng cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

26/06/2023

Nhằm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1 (2021 - 2025)

Mục tiêu cụ thể chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

26/06/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (2021 - 2025) đặt ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14.

Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025), có tổng mức vốn dự kiến là gần 105 nghìn tỷ đồng

26/06/2023

Phạm vi của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trong đó, ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn), xã an toàn khu (ATK) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 - Chương trình dành riêng cho đồng bào dân tộc

15/06/2023

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội, ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

11/04/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được xem là một quyết sách đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền núi, đồng thời củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

09/03/2023

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới để từng bước hình thành nông thôn mới thông minh, nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững… là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và cũng là giải pháp trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Hợp tác xã chuyển đổi số để thích ứng trong kỷ nguyên mới

28/11/2022

Trong những năm qua, khu vực kinh tế hợp tác xã nước ta có sự chuyển đổi tích cực về số lượng, quy mô, cõ cấu tổ chức, tính liên kết và hiệu quả hoạt động. Hòa nhịp cùng dòng chảy chuyển đổi số quốc gia, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cũng đã chuyển mình, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để thích ứng với nhu cầu thị trường

Những điểm nhấn trong bức tranh thực trạng nghèo và bình đẳng Việt Nam giai đoạn 2010-2020

20/07/2022

Bức tranh nghèo và bình đẳng của Việt Nam giai đoạn 2010-2020 được khắc họa khá rõ nét trong báo cáo đánh giá thực trạng nghèo và bình đẳng của Việt Nam năm 2022 được Ngân hàng Thế giới (WB) công bố vào tháng 4 mới đây.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top