Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Nâng cao chất lượng giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi: Góc nhìn từ chính sách

18/11/2021

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách… nhờ vậy, chất lượng giáo dục của các trường học, trường dạy nghề ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước được cải thiện và nâng lên.

Kết quả giảm nghèo đa chiều của Việt Nam: Nhìn lại một chặng đường

09/07/2021

Năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, đánh dấu bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi của Việt Nam từ đo lường nghèo theo thu nhập (đơn chiều) sang đo lường đa chiều.

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 - Những phát hiện chính

06/07/2021

Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 tiến hành vào thời điểm 01/7/2020 theo Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Dưới đây là một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016-2020 qua kết quả điều tra

Xây dựng Nông thôn mới – những kết quả đạt được giai đoạn 2016-2020

24/03/2021

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 đã phát huy hiệu quả tổng thể và đạt được những kết quả tích cực.

Số hóa nông nghiệp trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

25/01/2021

Số hóa nông nghiệp trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) được xem là giải pháp, hướng đi đúng trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới mọi hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước. Thúc đẩy số hóa nông nghiệp giúp đồng bào DTTS&MN tiếp cận gần hơn với các tiến bộ chuyển giao kỹ thuật, áp dụng khoa học - công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, chuyển đổi mạnh cơ cấu sản xuất đưa kinh tế của vùng phát triển tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng. Đồng thời, mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách thị trường cho nông nghiệp vùng DTTS &MN với thành thị và theo kịp thời đại.

Rác thải nông thôn - Thực trạng và định hướng quản lý

05/10/2020

Mỗi năm khu vực nông thôn phát sinh trên 13 triệu tấn rác thải sinh hoạt, khoảng 1.300 triệu m3 nước thải sinh hoạt, 47 triệu tấn chất thải chăn nuôi và hơn 14 nghìn tấn bao bì hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón các loại…

Xóa mù chữ cho trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi

09/09/2020

Từ lâu Chính phủ đã không ngừng quan tâm, đẩy mạnh xóa mù chữ cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là trẻ em trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mức sống dân cư khu vực nông thôn: Nhìn từ kết quả điều tra

16/06/2020

Khảo sát mức sống (KSMS) năm 2018 thu thập thông tin của 2.190 xã ở khu vực nông thôn trên phạm vi cả nước, nhằm đánh giá tác động của cộng đồng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của dân cư.

Giải pháp cho phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận đầy đủ cơ hội phát triển

18/05/2020

Tập trung giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng giới, nâng cao chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ dân tộc thiểu số là những giải pháp giúp trao cơ hội cho phụ nữ DTTS chủ động tiếp cận đầy đủ cơ hội phát triển.

Việt Nam nỗ lực đẩy lùi thiếu đói

20/03/2020

Từ nhiều năm nay, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu qua sự tăng trưởng kinh tế năng động, mức sống dân cư ngày càng cải thiện và nâng cao.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top